Bedrijfsproces

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en is een kopie van het GEMMA object Bedrijfsproces, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een dienst voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Dienst Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol BusinessProcess Procescluster Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenchappen van bedrijfsfunctie * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie' * Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamen- werking ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AggregationRelationship is opgebouwd uit AggregationRelationship is opgebouwd uit AssignmentRelationship is toegewezen aan Deze svg is op 17-03-2022 19:42:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 17-03-2022 19:42:54 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel Bedrijfsproces
ArchiMate_Process.png
Naam  : Bedrijfsproces
Definitie  : Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.
Toelichting  : Bron: GEMMA procesarchitectuur 3.0
GEMMA type  : Bedrijfsproces
Object ID  : ad7e9a1d-bd32-4cd5-a764-779324db7eaf
Semanticsearch  : bedrijfsproces
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Benadert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: