Device

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Device.png
Naam  : Device
Object ID  : 4c2064ad-1a89-48e3-9b4d-609fdc809f4b
Semanticsearch  : device
Relaties  :  default - Device Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: