Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Bedrijfsfunctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservic- e Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e AccessRelationship benadert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 26-11-2018 08:59:17 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 26-11-2018 08:59:17 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Bedrijfsfunctie
Definitie  : Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : d6b1051e-b169-44ab-9f53-242b8cad0e35
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
  • Bedrijfsfunctie


Komt voor op   :  ArchiMate views: