Bedrijfsfunctie

Contextdiagram
Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafn- emer Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie- service Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Uitvoeringsdo- mein De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Laag AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Bedrijfsfunctiefilter AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-08-2023 15:25:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-08-2023 15:25:38 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessFunction
Documentation   :  Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.
Toelichting   :  Bron: GEMMA kennismodel
Toelichting   :  Bron: GEMMA kennismodel
Object ID   :  d6b1051e-b169-44ab-9f53-242b8cad0e35
Semanticsearch   :  bedrijfsfunctie
Bron   :  GEMMA
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 07:55.