Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Bedrijfsfunctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefuncti- e Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservic- e AccessRelationship W AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door Deze svg is op 25-04-2021 01:36:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2021 01:36:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Bedrijfsfunctie
Definitie  : Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : d6b1051e-b169-44ab-9f53-242b8cad0e35
Semanticsearch  : bedrijfsfunctie
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: