Bedrijfsfunctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenchappen van bedrijfsfunctie * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie' * Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; Eigenschappen van een pakket: * SWC type='Pakket' * Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus * URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket * Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY) In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie (ApplicationComponent) Pakket Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafne- mer Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier. * SWC type='Pakketversie' * Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier * Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden * Versieaanduiding In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie. * Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie * Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan * Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie) (ApplicationComponent) Pakketversie Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Rol Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Eigenchappen van domein: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein' (Grouping) Domein Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering Eigenschappen: * GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein' (BusinessFunction) Uitvoeringsdo- mein De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel Eigenchappen: * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag' (BusinessFunction) Laag AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Bedrijfsfunctiefilter AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 12:42:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 12:42:30 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Function.png
Naam  : Bedrijfsfunctie
Definitie  : Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).

Eigenchappen van bedrijfsfunctie

  • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie'
  • Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
Object ID  : d6b1051e-b169-44ab-9f53-242b8cad0e35
Semanticsearch  : bedrijfsfunctie
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: