Product / voorziening

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Products > Product / voorziening
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element GEMMA kennismodel
ArchiMate_Product.png
Naam  : Product / voorziening
Definitie  : Een product is de coherente verzameling van diensten, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten.
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
Object ID  : 7a6deb3a-ba40-4081-98d9-4befa1db1919
Semanticsearch  : product / voorziening
Relaties  :  Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: