GEMMA modellering

Laatst bewerkt: 16 maart 2022, 09:46:36

Bedrijfsarchitectuur[bewerken]

GEMMA modellering bedrijfsfunctie[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering achter de views 'GEMMA bedrijfsfunctiemodel' en 'GEMMA bedrijfsfunctie en -objecten model

ArchiMateNote GEMMA bedrijfsfunctie en -objecten model ArchiMateNote GEMMA bedrijfsfunctiemodel De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel Eigenchappen: * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag' (BusinessFunction) Laag Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering Eigenschappen: * GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein' (BusinessFunction) Uitvoeringsdomein Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenchappen van bedrijfsfunctie * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie' * Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Eigenchappen van domein: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein' (Grouping) Domein Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces GEMMA kennismodel uitgebreid (ArchiMateView) GEMMA kennismodel uitgebreid Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservice Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecomponent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 15:51:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 15:51:39 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.ApplicationService
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).

Eigenchappen van bedrijfsfunctie

 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie'
 • Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type
BusinessFunction
Bedrijfsobject Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.BusinessObject
Bedrijfsproces Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.BusinessProcess
Domein Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt

Eigenchappen van domein:

 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Domein'
Grouping
Laag De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel

Eigenchappen:

 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag'
BusinessFunction
Referentiecomponent Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

Eigenschappen van de referentiecomponent:

 • GEMMA type = 'Referentiecomponent'
 • GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
ApplicationComponent
Uitvoeringsdomein Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering

Eigenschappen:

 • GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein'
BusinessFunction


GEMMA modellering bedrijfsproces[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering in de GEMMA procesarchitectuur.

ArchiMateNote Procesarchitectuur referentieprocessen BusinessProcess Procescluster ArchiMateNote Proceshierarchie Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). (BusinessProcess) Processtap Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. (BusinessProcess) Handeling Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) GEMMA kennismodel - Bouwstenen bedrijfsservices (ArchiMateView) GEMMA kennismodel - Bouwstenen bedrijfsservices GEMMA kennismodel - Proceshiërarchie samenstelling (ArchiMateView) GEMMA kennismodel - Proceshiërarchie samenstelling GEMMA kennismodel - Proceshiërarchie specialisatie (ArchiMateView) GEMMA kennismodel - Proceshiërarchie specialisatie GEMMA kennismodel uitgebreid (ArchiMateView) GEMMA kennismodel uitgebreid ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote In projectarchitectuur, niet in GEMMA ArchiMateNote Verwijzing naar detail- view AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit TriggeringRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit TriggeringRelationship Deze svg is op 05-07-2022 15:51:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 15:51:40 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Bedrijfsproces Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.BusinessProcess
Deelproces (werkproces) Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd.BusinessProcess
Handeling Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment.BusinessProcess
Procescluster BusinessProcess
Processtap Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen).BusinessProcess


GEMMA modellering product en service[bewerken]

Gewenste aansluiting van de GEMMA op de NORA modellering van producten en voorzieningen

Element Beschrijving Elementtype
Afspraak Contract
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.ApplicationService
Dienst Een dienst voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.BusinessService
Infrastructuurservice TechnologyService
Product / voorziening Een product is de coherente verzameling van diensten, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten.Product
Waarde Value

Informatiearchitectuur[bewerken]

GEMMA modellering informatiearchitectuur[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering achter de GEMMA informatiearchitectuur views

ArchiMateNote GEMMA informatiearchitectuur ArchiMateNote Gemeentelijke applicaties Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservice De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein Eigenschappen: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein en doelgroep' (Grouping) Domein en doelgroep ArchiMateNote Landelijke- en sectorale voorzieningen De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component De buitengemeentelijke service (of koppelvlak) is een applicatie service die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. Eigenschappen van een buitengemeentelijke service: * GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service' (ApplicationService) Buitengemeentelijke service GEMMA kennismodel uitgebreid (ArchiMateView) GEMMA kennismodel uitgebreid Grouping Buitengemeentelijk stelsel Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecomponent ArchiMateNote Softwarecatalogus filters Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Eigenchappen van domein: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein' (Grouping) Domein De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers Eigenchappen van een doelgroep: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Doelgroep' De doelgroep is de gebruikersgroep voor wie een applicatieservice bedoeld is, bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers. Eigenchappen van een doelgroep: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Doelgroep' (BusinessRole) Doelgroep AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 15:51:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 15:51:41 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.ApplicationService
Buitengemeentelijk stelsel Grouping
Buitengemeentelijke component De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.

Eigenschappen van een buitengemeentelijke component:

 • GEMMA type='buitengemeentelijke component'
ApplicationComponent
Buitengemeentelijke service De buitengemeentelijke service (of koppelvlak) is een applicatie service die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers.

Eigenschappen van een buitengemeentelijke service:

 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service'
ApplicationService
Doelgroep De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers

Eigenchappen van een doelgroep:

 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Doelgroep'

De doelgroep is de gebruikersgroep voor wie een applicatieservice bedoeld is, bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers.

Eigenchappen van een doelgroep:

 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Doelgroep'
BusinessRole
Domein Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt

Eigenchappen van domein:

 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Domein'
Grouping
Domein en doelgroep De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein

Eigenschappen:

 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Domein en doelgroep'
Grouping
Referentiecomponent Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

Eigenschappen van de referentiecomponent:

 • GEMMA type = 'Referentiecomponent'
 • GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
ApplicationComponent


GEMMA specialisaties applicatiecomponent[bewerken]

Deze view toont alle mogelijke specialisaties van de applicatiecomponent in de GEMMA. De specialisaties worden gebruikt voor het definieren van specifieke gemeentelijke applicaties en voor het kunnen definieren van de rol die een applicatie heeft in een koppeling en of dit een interne of externe koppeling is (een koppeling met een buitengemeentelijke component).

Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaanbieder Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafnemer Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke aanbieder Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke afnemer SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 15:51:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 15:51:41 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.ApplicationComponent
Buitengemeentelijke aanbieder Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorzieningApplicationComponent
Buitengemeentelijke afnemer Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst.ApplicationComponent
Buitengemeentelijke component De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.

Eigenschappen van een buitengemeentelijke component:

 • GEMMA type='buitengemeentelijke component'
ApplicationComponent
Referentieaanbieder Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welkeApplicationComponent
Referentieafnemer Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -componentApplicationComponent
Referentiecomponent Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

Eigenschappen van de referentiecomponent:

 • GEMMA type = 'Referentiecomponent'
 • GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
ApplicationComponent

GEMMA modellering beperking[bewerken]

Deze view toont de verschillende manieren waarop de standaarden uit de GEMMA standaardenlijst kunnen worden voorgeschreven voor het realiseren van koppelingen, applicaties en services.

API- en koppelingsstandaarden worden bij voorkeur voorgeschreven via een applicatie-interface. Voorschrijven via de applicatie-interface maakt expliciet of een applicatie de standaard ondersteund vanuit de rol aanbieder of afnemer.

ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. Eigenschappen van een standaarversie: * GEMMA type='Standaardversie' * Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie * Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling (Constraint) Standaardversie Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. Eigenschappen van een gradatie * GEMMA type='Groep' * GEMMA subtype='Gradaties' (Grouping) Gradaties Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets' Eigenschappen van een standaard * GEMMA type='Standaard' * GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus * URL - Website met meer informatie over de standaard * Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard * Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard * Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd * Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument * Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst (Constraint) Standaard ArchiMateNote Wanneer is een standaard verplicht of aanbevolen? Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaanbieder Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie-interface Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafnemer Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecomponent GEMMA kennismodel uitgebreid (ArchiMateView) GEMMA kennismodel uitgebreid Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke afnemer Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke aanbieder ArchiMateNote 'oude' manier voorschrijven standaard buitengemeentelijke koppeling De buitengemeentelijke service (of koppelvlak) is een applicatie service die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. Eigenschappen van een buitengemeentelijke service: * GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service' (ApplicationService) Buitengemeentelijke service De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component ArchiMateNote Voorschrijven van standaarden die geen applicatie-interface kennen (b.v. TMLO, Digi- toegankelijk), API standaarden moeten ook opde referentiecomponent gedefinieerd worden voor de Softwarecatalogus ArchiMateNote Voor koppelingen wordt dit de manier van voorschrijven van standaarden (API/StUF/..) Via de applicatie-interface wordtvoorgeschreven vanuit welke rol (aanbieder of afnemer) een standaard moet worden ondersteund SpecializationRelationship is versie van AggregationRelationship CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen Met de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' (RealizationRelationship) Verplicht / Aanbevolen CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen RealizationRelationship ondersteunt RealizationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 15:51:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 15:51:42 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Applicatie-interface Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgevingApplicationInterface
Buitengemeentelijke aanbieder Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorzieningApplicationComponent
Buitengemeentelijke afnemer Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst.ApplicationComponent
Buitengemeentelijke component De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.

Eigenschappen van een buitengemeentelijke component:

 • GEMMA type='buitengemeentelijke component'
ApplicationComponent
Buitengemeentelijke service De buitengemeentelijke service (of koppelvlak) is een applicatie service die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers.

Eigenschappen van een buitengemeentelijke service:

 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service'
ApplicationService
Gradaties Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen.

Eigenschappen van een gradatie

 • GEMMA type='Groep'
 • GEMMA subtype='Gradaties'
Grouping
Referentieaanbieder Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welkeApplicationComponent
Referentieafnemer Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -componentApplicationComponent
Referentiecomponent Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

Eigenschappen van de referentiecomponent:

 • GEMMA type = 'Referentiecomponent'
 • GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
ApplicationComponent
Standaard Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren

Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets'

Eigenschappen van een standaard

 • GEMMA type='Standaard'
 • GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
 • URL - Website met meer informatie over de standaard
 • Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard
 • Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard
 • Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd
 • Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument
 • Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst
Constraint
Standaardversie Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie.

Eigenschappen van een standaarversie:

 • GEMMA type='Standaardversie'
 • Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie
 • Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling
Constraint