GEMMA modellering

Motivatie[bewerken]

GEMMA motivatie[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering van de NORA en GEMMA architectuurprincipes.

GEMMA modellering motivatie (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Element Beschrijving Elementtype Bron
Architectuurprincipe Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. Principle ArchiMate
Beleidskader Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden Driver NORA
Implicatie De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie) Requirement GEMMA
Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen Driver NORA
Kwaliteitsdoel Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. Goal NORA

Bedrijfsarchitectuur[bewerken]

GEMMA modellering bedrijfsfunctie[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering van de architectuurmodellen 'GEMMA bedrijfsfunctiemodel' en 'GEMMA bedrijfsfunctie en -objecten model

ArchiMateNote GEMMA bedrijfsfunctie en -objecten model ArchiMateNote GEMMA bedrijfsfunctiemodel De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Laag Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Uitvoeringsdomein Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces GEMMA kennismodel uitgebreid (ArchiMateView) GEMMA kennismodel uitgebreid In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie-service Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecomponent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 28-07-2023 17:19:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2023 17:19:22 CEST

GEMMA modellering bedrijfsfunctie (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Element Beschrijving Elementtype Bron
Applicatie-service In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. ApplicationService GEMMA
Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. BusinessFunction GEMMA
Bedrijfsobject Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. BusinessObject GEMMA
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. BusinessProcess GEMMA
Domein Een groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Grouping GEMMA
Laag De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel BusinessFunction GEMMA
Referentiecomponent Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok ApplicationComponent GEMMA
Uitvoeringsdomein Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering BusinessFunction GEMMA


GEMMA modellering bedrijfsobjecten[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering van de GEMMA bedrijfsobjectmodellen. De GEMMA bedrijfsobjectmodellen zijn afgeleid van het Gemeentelijk Gegevensmodel. De modellen komen overeen met het GGM, maar bevatten niet alle UML objecten. Alleen de als bedrijfsobject geselecteerde objecten zijn overgenomen.

Opgegeven view 516c67ca-e47b-4f63-9b70-f2d4021b6d4c (0 view(s) gevonden: ) bestaat niet. Ga naar Zoek element om te zoeken naar views met daarbij als resultaat ingevulde sjablonen voor gevonden views. Download als csv

Aantal gevonden views: 0
De view(id): 516c67ca-e47b-4f63-9b70-f2d4021b6d4c bestaat niet in model(id) 7382f25e-04b1-443e-abe5-00fa6e7212c4

Ga naar Zoek element om vooringevulde sjabloonaanroepen te vinden van views.

GEMMA modellering bedrijfsproces[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering in de GEMMA procesarchitectuur.

ArchiMateNote Procesarchitectuur referentieprocessen BusinessProcess Procescluster ArchiMateNote Proceshierarchie Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). (BusinessProcess) Processtap Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. (BusinessProcess) Handeling Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Procesarchitectuur - Bouwstenen bedrijfsservices (ArchiMateView) Procesarchitectuur - Bouwstenen bedrijfsservices Procesarchitectuur - Proceshiërarchie samenstelling (ArchiMateView) Procesarchitectuur - Proceshiërarchie samenstelling Procesarchitectuur - Proceshiërarchie specialisatie (ArchiMateView) Procesarchitectuur - Proceshiërarchie specialisatie GEMMA kennismodel uitgebreid (ArchiMateView) GEMMA kennismodel uitgebreid ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote In projectarchitectuur, niet in GEMMA ArchiMateNote Verwijzing naar detail- view AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship is opgebouwdu- it TriggeringRelationship AggregationRelationship is opgebouwdu- it TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship is opgebouwdu- it TriggeringRelationship Deze svg is op 28-07-2023 17:19:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2023 17:19:22 CEST

GEMMA modellering bedrijfsproces (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Element Beschrijving Elementtype Bron
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een product of Product of Dienst. BusinessProcess GEMMA
Deelproces (werkproces) Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. BusinessProcess GEMMA procesarchitectuur
Handeling Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. BusinessProcess GEMMA procesarchitectuur
Procescluster <geen> BusinessProcess GEMMA procesarchitectuur
Processtap Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). BusinessProcess GEMMA procesarchitectuur


GEMMA modellering product en service[bewerken]

Gewenste aansluiting van de GEMMA op de NORA modellering van producten en voorzieningen

GEMMA modellering product en service (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Element Beschrijving Elementtype Bron
Afspraak Overeenkomst tussen meerdere partijen betreffende een bepaald onderwerp. Contract GEMMA
Applicatie-service In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. ApplicationService GEMMA
Dienst Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). BusinessService NORA
Infrastructuurservice A technology service represents an explicitly defined exposed technology behavior. TechnologyService ArchiMate
Product / voorziening Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen. Product GEMMA
Waarde Value represents the relative worth, utility, or importance of a core element or an outcome. Value ArchiMate

Informatiearchitectuur[bewerken]

GEMMA modellering informatiearchitectuur[bewerken]

Deze view toont de ArchiMate modellering achter de GEMMA informatiearchitectuur views

ArchiMateNote GEMMA informatiearchitectuur ArchiMateNote Gemeentelijke applicaties In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie-service De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein (Grouping) Domein en doelgroep ArchiMateNote Landelijke- en sectorale voorzieningen Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale applicatieservice (ApplicationService) Buitengemeentelijke applicatieservice GEMMA kennismodel uitgebreid (ArchiMateView) GEMMA kennismodel uitgebreid Groep van landelijke- of sectorale informatievoorzieningen (Grouping) Buitengemeentelijk stelsel Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecomponent ArchiMateNote Softwarecatalogus filters Een groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers (BusinessRole) Doelgroep AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-07-2023 17:19:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2023 17:19:23 CEST

GEMMA modellering informatiearchitectuur (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Element Beschrijving Elementtype Bron
Applicatie-service In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. ApplicationService GEMMA
Buitengemeentelijk stelsel Groep van landelijke- of sectorale informatievoorzieningen Grouping GEMMA
Buitengemeentelijke applicatieservice Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale applicatieservice ApplicationService GEMMA
Buitengemeentelijke component Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening ApplicationComponent GEMMA
Doelgroep De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers BusinessRole GEMMA
Domein Een groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Grouping GEMMA
Domein en doelgroep De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein Grouping GEMMA
Referentiecomponent Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok ApplicationComponent GEMMA


GEMMA specialisaties applicatiecomponent[bewerken]

Deze view toont alle mogelijke specialisaties van de applicatiecomponent in de GEMMA. De specialisaties worden gebruikt voor het definieren van specifieke gemeentelijke applicaties en voor het kunnen definieren van de rol die een applicatie heeft in een koppeling en of dit een interne of externe koppeling is (een koppeling met een buitengemeentelijke component).

GEMMA specialisaties applicatiecomponent (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Element Beschrijving Elementtype Bron
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een informatiesysteem dat bepaalde functionaliteit kan leveren. ApplicationComponent GEMMA
Buitengemeentelijke aanbieder Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening ApplicationComponent
Buitengemeentelijke afnemer Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. ApplicationComponent
Buitengemeentelijke component Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening ApplicationComponent GEMMA
Referentieaanbieder Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke ApplicationComponent GEMMA
Referentieafnemer Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component ApplicationComponent GEMMA
Referentiecomponent Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok ApplicationComponent GEMMA

GEMMA modellering beperking[bewerken]

Deze view toont de verschillende manieren waarop de standaarden uit de GEMMA standaardenlijst kunnen worden voorgeschreven voor het realiseren van koppelingen, applicaties en services.

API- en koppelingsstandaarden worden bij voorkeur voorgeschreven via een applicatie-interface. Voorschrijven via de applicatie-interface maakt expliciet of een applicatie de standaard ondersteund vanuit de rol aanbieder of afnemer.

ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard (Constraint) Standaardversie Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. (Grouping) Gradaties Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard ArchiMateNote Wanneer is een standaard verplicht of aanbevolen? Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaanbieder Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. (ApplicationInterface) Applicatie-interface Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafnemer Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke afnemer Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke aanbieder ArchiMateNote Voorschrijven van standaarden die geen applicatie-interface kennen (b.v. TMLO, Digi- toegankelijk), ArchiMateNote Via de applicatie-interface wordt voorgeschreven vanuit welke rol (aanbieder of afnemer) een standaard moet worden ondersteund SpecializationRelationship is versie van AggregationRelationship CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen ServingRelationship Verplicht / Aanbevolen Met de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' (RealizationRelationship) Verplicht / Aanbevolen CompositionRelationship Verplicht / Aanbevolen Deze svg is op 28-07-2023 17:19:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-07-2023 17:19:24 CEST

GEMMA modellering beperking (standaardenlijst) (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv

Element Beschrijving Elementtype Bron
Applicatie-interface Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken. ApplicationInterface GEMMA
Buitengemeentelijke aanbieder Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening ApplicationComponent
Buitengemeentelijke afnemer Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. ApplicationComponent
Gradaties Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. Grouping GEMMA
Referentieaanbieder Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke ApplicationComponent GEMMA
Referentieafnemer Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component ApplicationComponent GEMMA
Referentiecomponent Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok ApplicationComponent GEMMA
Standaard Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Constraint Wikipedia
Standaardversie Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard Constraint GEMMA
Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 dec 2023 om 11:37.