GEMMA specialisaties applicatiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA kennismodel > Views > GEMMA specialisaties applicatiecomponent
GEMMA specialisaties applicatiecomponent
Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecomponent Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaanbieder Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafnemer Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke aanbieder Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke afnemer SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 15:51:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 15:51:41 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
ArchiMate-view GEMMA specialisaties applicatiecomponent
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMAkennismodel/1.0/id-83f66ea3-7cf3-4d40-80d5-231f7428e2ff
ArchiMate-model  : GEMMA kennismodel
Label  : GEMMA specialisaties applicatiecomponent
Documentatie  : Deze view toont alle mogelijke specialisaties van de applicatiecomponent in de GEMMA. De specialisaties worden gebruikt voor het definieren van specifieke gemeentelijke applicaties en voor het kunnen definieren van de rol die een applicatie heeft in een koppeling en of dit een interne of externe koppeling is (een koppeling met een buitengemeentelijke component).
TableOneLineDoc  : true
Object ID  : 83f66ea3-7cf3-4d40-80d5-231f7428e2ff
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Semanticsearch  : gemma specialisaties applicatiecomponent
Elementen  : 
Relaties  :