Softwarecatalogus AMEFF export


Deze view documenteert de ArchiMate export die de Softwarecatalogus genereert. Alle elementen en relaties die het exportbestand bevat worden in deze view getoond. Onder de view vind u tabellen met de definitie en eigenschappen van de objecten en de definitie en eigenschappen van de relaties.


ArchiMateNote Softwarecatalogus export Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken (BusinessActor) Leverancier Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. (ApplicationComponent) Pakket Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. (ApplicationComponent) Pakketversie Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerkingsverband Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. (BusinessActor) Gemeente ArchiMateNote GEMMA Een groep bedrijfsfuncties en -objecten die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein ArchiMateNote GEMMA bedrijfsfunctiemodel De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Laag Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Uitvoeringsdomein Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie ArchiMateNote GEMMA informatiearchitectuur Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok (ApplicationComponent) Referentiecomponent De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein (Grouping) Domein en doelgroep Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale applicatieservice (ApplicationService) Buitengemeentelijke applicatieservice In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. (ApplicationService) Applicatie-service Groep van landelijke- of sectorale informatievoorzieningen (Grouping) Buitengemeentelijk stelsel ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. (Constraint) Standaard Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard (Constraint) Standaardversie Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. (Grouping) Gradaties ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote de rode relaties zijn onderdeel van de export voor gemeenten / samenwerkingen ArchiMateNote ArchiMateNote de blauwe relaties zijn onderdeel van de export voor leveranciers ArchiMateNote De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers (BusinessRole) Doelgroep Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) levert Pakket wordt gebruikt door samenwerking (ServingRelationship) gebruikt door Pakket wordt gebruikt door gemeente (ServingRelationship) gebruikt door ServingRelationship heeft klant Pakket van leverancier heeft samenwerking als klant (ServingRelationship) heeft klant Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht (FlowRelationship) interne koppeling De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) wordt gebruikt voor Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component (FlowRelationship) externe koppeling De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) wordt gebruikt voor Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaardversies. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoont aan de standaard te voldoen. (RealizationRelationship) ondersteunt De door de leverancier geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor de pakketversie geschikt is. (SpecializationRelationship) is geschikt voor SpecializationRelationship De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) is geschikt voor AssignmentRelationship Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten. (AggregationRelationship) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship Met de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' (RealizationRelationship) Verplicht / Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ondersteunt ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship is versie van AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:52:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:52:03 CEST

Softwarecatalogus AMEFF export (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv


Definitie en eigenschappen van de objecten[bewerken]


Element Beschrijving Elementtype
Applicatie-service In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces. ApplicationService
Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. BusinessFunction
Buitengemeentelijk stelsel Groep van landelijke- of sectorale informatievoorzieningen Grouping
Buitengemeentelijke applicatieservice Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale applicatieservice ApplicationService
Buitengemeentelijke component Een voor gemeenten relevante landelijke- of sectorale informatievoorziening ApplicationComponent
Doelgroep De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers BusinessRole
Domein Een groep bedrijfsfuncties en -objecten die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Grouping
Domein en doelgroep De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein Grouping
Gemeente Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. BusinessActor
Gradaties Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. Grouping
Laag De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel BusinessFunction
Leverancier Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken BusinessActor
Pakket Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar. ApplicationComponent
Pakketversie Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. ApplicationComponent
Referentiecomponent Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok ApplicationComponent
Samenwerkingsverband Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. BusinessCollaboration
Standaard Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Constraint
Standaardversie Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie van de standaard Constraint
Uitvoeringsdomein Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering BusinessFunction


Definitie en eigenschappen van de relaties[bewerken]

RelatieRelatietypeDocumentatieVanNaar
GEMMAkennismodel/1.0/id-54422186-2b85-469b-ae4f-7b04dc0dbfb4AssociationRelationshipEen pakket wordt geleverd door één leverancierLeverancierPakket
GEMMAkennismodel/1.0/id-36dc7e02-c293-47bf-8624-7c0fce99ab1bFlowRelationshipEen door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzichtPakketPakket
GEMMAkennismodel/1.0/id-fc8ef52e-0498-4745-8d7b-780aac63dfe1FlowRelationshipEen door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke componentPakketBuitengemeentelijke component
GEMMAkennismodel/1.0/id-1dd69980-c715-4e37-b1cb-c026a604a37fServingRelationshipPakket wordt gebruikt door gemeentePakketGemeente
GEMMAkennismodel/1.0/id-f5d628b2-93be-4858-a11b-87f5626a9f6dAssignmentRelationshipDe door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt.PakketApplicatie-service
GEMMAkennismodel/1.0/id-4689ee51-1cbf-44d5-92a1-35ceb1f851b0SpecializationRelationshipDe door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt.PakketReferentiecomponent
GEMMAkennismodel/1.0/id-b2778e59-b871-432d-a83c-7086df1b0b20ServingRelationshipPakket wordt gebruikt door samenwerkingPakketSamenwerkingsverband
GEMMAkennismodel/1.0/id-96a62052-d94b-49ff-9a18-fb7c5a616f41ServingRelationshipPakket van leverancier heeft samenwerking als klantPakketSamenwerkingsverband
GEMMAkennismodel/1.0/id-abc92c5d-fb65-4b4d-92f0-17f5af7a3bfbAssignmentRelationshipDe door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is.PakketversieApplicatie-service
GEMMAkennismodel/1.0/id-53234fc7-cd0f-4d20-afdd-28e3b2d75e9fRealizationRelationshipEen pakketversie ondersteunt één of meerdere standaardversies. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoont aan de standaard te voldoen.PakketversieStandaardversie
GEMMAkennismodel/1.0/id-f5d30afa-d0fc-4960-aedb-74de892f13f0SpecializationRelationshipDe door de leverancier geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor de pakketversie geschikt is.PakketversieReferentiecomponent
GEMMAkennismodel/1.0/id-da4abf03-1a1c-4100-94ce-3a4d2bb67599RealizationRelationshipMet de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is.

Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard'

  • Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht'
ReferentiecomponentStandaard
groepeertAggregationRelationshipEen samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten.SamenwerkingsverbandGemeente
Deze pagina is het laatst bewerkt op 12 apr 2024 om 02:00.