Generieke applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Generieke applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektronische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationService) Beheren van e- formulieren Applicatieservice voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationService) Digitaal ondertekenen documenten Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten Applicatieservice waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van afspraken Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Applicatieservice voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationService) Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten Grouping Niet domeingebon- den Groepering van de generieke applicatieservices (BusinessRole) Generiek Applicatieservice voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationService) Beheren van processen Applicatieservice voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyses. (ApplicationService) Beheren van managementi- nformatie Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Applicatieservice voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationService) Analyseren van geo- gegevens Applicatieservice voor het digitaliseren van papieren documenten. Applicatieservice om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationService) Digitaliseren van documenten Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Applicatieservice voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationService) Beheren van producten en diensten Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobje- cten Applicatieservice voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationService) Beheren van webcontent Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 02-10-2023 12:15:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-10-2023 12:15:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Groep
Documentation   :  Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is.
GEMMA subtype   :  Domein en doelgroep
GEMMA type   :  Groep
Object ID   :  9322f1e5-a25c-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl   :  9322f1e5-a25c-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID   :  id-ce09c5bb06734deeab2318bf6dba5f0d
Semanticsearch   :  generieke applicatieservices voor gemeente


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 18:55.