Gemeente

Contextdiagram
Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunction- aliteit voor gemeente Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Openbare Orde en Veiligheidfuncti- onaliteit voor gemeente Een groep met publieksdienst domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Publieksdienste- n functionaliteit v- oor gemeente Een groep met specifieke ruimtelijke domeinfunctionaliteit voor de gemeente zelf. (ApplicationFunction) Ruimtelijk domeinfunction- aliteit voor gemeente Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit ApplicationFunction Ondersteunings- functionaliteit voor gemeente ApplicationFunction Bestuurfunction- aliteit voor gemeente AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-12-2019 09:37:02 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-12-2019 09:37:02 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Gemeente
Definitie  : Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente
GEMMA subtype  : Doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : ff2d196f-11e0-4328-b78a-0714eb1c4e92
Relaties  :  Subfunctie(s):



Komt voor op   :  ArchiMate views: