Niet domeingebonden

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Niet domeingebonden
Contextdiagram
Grouping Niet domeingebonde- n Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging (ApplicationFunction) Privacy en beveiliging Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbehee- r Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Grouping Domeinarchitec- tuur Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit De infrastructurele functionaliteit staat ten dienste aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Infrastructurele functionaliteit (eerste aanzet) Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction Applicatieontwi- kkeling- en onderhoud Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 18-04-2021 15:44:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2021 15:44:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Niet domeingebonden
GEMMA subtype  : Domein
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 32fe79dd-1e19-4dc0-8018-1ed28ef5abe3
Object ID  : 32fe79dd-1e19-4dc0-8018-1ed28ef5abe3
Object ID_nl  : 32fe79dd-1e19-4dc0-8018-1ed28ef5abe3
Original ID  : id-32fe79dd-1e19-4dc0-8018-1ed28ef5abe3
Semanticsearch  : niet domeingebonden
Relaties  :  default - Grouping Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views:

</noinclude>