Beheren van documenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren van documenten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het ondersteunen van versie- en wijzigingsbeheer op documenten. Hieronder valt functionaliteit als versioning en check-in en check-out (locking). (ApplicationService) Ondersteunen van versiebeheer Applicatieservice voor het tonen van opgeslagen documenten op basis van zoekparameters en functionaliteit voor het bijwerken van deze documenten of de bijbehorende metadata. Voor het bewerken zelf zal meestal gebruik worden gemaakt van een KA-systeem. (ApplicationService) Tonen en bijwerken van documenten Applicatieservice voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument. (ApplicationService) Aanmaken van documenten Applicatieservice voor het toevoegen van metadata aan documenten. Bijvoorbeeld auteur, aanmaakdatum of onderwerp. (ApplicationService) Metadateren documenten Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Applicatieservice voor het aanmaken en beheren van templates op basis waarvan documenten gegenereerd worden (ApplicationService) Maken en beheren templates AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-11-2022 18:17:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 18:17:10 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Beheren van documenten
Definitie  : Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten
Object ID  : 857ffaf7-da88-11e1-7023-0050568a1905
Object ID_nl  : 857ffaf7-da88-11e1-7023-0050568a1905
Original ID  : id-c10ef22005da4393bd87baf008af8a2e
Semanticsearch  : beheren van documenten
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...