Ondersteunen van digitaal samenwerken

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Ondersteunen van digitaal samenwerken
Contextdiagram
Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken ApplicationService Bestuurlijk overleg en besluitvorming Het onderhouden van relaties in bestaande sociale netwerken van personen en organisaties met als doel het bevorderen van openbare orde en veiligheid. Dit omvat onder andere het voeren van preventieve, persoonlijke gesprekken en het onderhouden van relaties met lokale, sociale organisaties. (BusinessFunction) Onderhouden van sociale netwerken Het faciliteren van online samenwerking tussen gemeente en (keten)partners voor diverse doelen (BusinessFunction) Algemene online samenwerking facilitering Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerkin- g en participatie Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor ketenpartners Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkin- gscomponent ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2024 14:12:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 14:12:17 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Ondersteunen van digitaal samenwerken
Definitie     Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband.
Toelichting     Bij digitaal samenwerken kunnen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren betrokken zijn.
Toelichting     Bij digitaal samenwerken kunnen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren betrokken zijn.
Object ID     988128fa-d686-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     988128fa-d686-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     988128fa-d686-11e3-67ab-0050568a6153,988128fa-d686-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-916db91cd9d24de0bfafb3e56705c7a0
Semanticsearch     ondersteunen van digitaal samenwerken
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 12:14.