Beheren van klantcontacten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren van klantcontacten
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten. (ApplicationService) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het toevoegen of relateren van klantcontacten aan een specifieke zaak waarop dit klantcontact betrekking heeft. (ApplicationService) Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken Applicatieservice voor het nav. een klantcontact uitzetten van een terugbelverzoek of andere actie bij een medewerker en het registreren en opvolgen van dit verzoek. (ApplicationService) Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoe- ken Een contactmoment met een burger of werkgever vastleggen. Datum, reden contact. Resultaat contact, vervolg acties, en vervolgafspraken. (BusinessFunction) Afhandeling klantcontactm- oment Applicatieservice voor het onderhouden van relaties (klanten, leveranciers, etc.). (ApplicationService) Onderhouden van relaties AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 03:36:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 03:36:45 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities