Beheren van klantcontacten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren van klantcontacten
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Een contactmoment met een burger of werkgever vastleggen. Datum, reden contact. Resultaat contact, vervolg acties, en vervolgafspraken. (BusinessFunction) Afhandeling klantcontactm- oment Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het onderhouden van relaties (klanten, leveranciers, etc.). (ApplicationService) Onderhouden van relaties Applicatieservice voor het toevoegen of relateren van klantcontacten aan een specifieke zaak waarop dit klantcontact betrekking heeft. (ApplicationService) Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken Applicatieservice voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten. (ApplicationService) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten Applicatieservice voor het n.a.v. een klantcontact uitzetten van een terugbelverzoek of andere actie bij een medewerker en het registreren en opvolgen van dit verzoek. (ApplicationService) Uitzetten en opvolgen van terugbelverzo- eken Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 13:46:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 13:46:47 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Beheren van klantcontacten
Definitie     Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente.
Object ID     ae894a91-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     ae894a91-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     ae894a91-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153,ae894a91-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-d2046e51b485446597990e3e8eaff409
Semanticsearch     beheren van klantcontacten
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 13:49.