Beheren van klantcontacten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van klantcontacten
Contextdiagram
Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Een contactmoment met een burger of werkgever vastleggen. Datum, reden contact. Resultaat contact, vervolg acties, en vervolgafspraken. (BusinessFunction) Afhandeling klantcontactmo- ment Functionaliteit voor het toevoegen of relateren van klantcontacten aan een specifieke zaak waarop dit klantcontact betrekking heeft. (ApplicationFunction) Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken Functionaliteit voor het onderhouden van relaties (klanten, leveranciers, etc.). (ApplicationFunction) Onderhouden van relaties Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten. (ApplicationFunction) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-08-2019 03:17:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 03:17:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van klantcontacten
Definitie  : Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : ae894a91-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Generieke functionaliteit voor gemeente (Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is.)


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: