Beheren van managementinformatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van managementinformatie
Contextdiagram
Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinfo- rmatie Functionaliteit voor het tonen van standaard selecties op basis van de ingezamelde en geïntegreerde brondata. (ApplicationFunction) Tonen van standaard selecties Functionaliteit voor het integreren/relateren van gegevens die zijn verzameld uit de diverse bronsystemen. (ApplicationFunction) Integreren van gegevens Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens. (ApplicationFunction) Analyseren van gegevens Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationFunction) Analyseren van geo-gegevens Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinf- ormatiecompon- ent Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. (ApplicationFunction) Verwerven en transformeren van data Functionaliteit van het maken en tonen van trendanalyses op de ontwikkeling van dataset's in de tijd. (ApplicationFunction) Maken en tonen van trendanalyses Functionaliteit voor het definiëren en tonen van rapportages op basis van de beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Maken en tonen van rapportages AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-09-2020 00:24:20 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 20-09-2020 00:24:20 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van managementinformatie
Definitie  : Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 8280288e-da88-11e1-7023-0050568a1905
Object ID  : 8280288e-da88-11e1-7023-0050568a1905
Object ID_nl  : 8280288e-da88-11e1-7023-0050568a1905
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Generieke functionaliteit voor gemeente (Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is.)


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: