Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ondersteunen van burgerparticipatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ondersteunen van burgerparticipatie
Contextdiagram
Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipati- e Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecompo- nent Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes (ApplicationFunction) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Functionaliteit voor het vragen van input voor op te stellen beleid (ApplicationFunction) Input vragen voor beleid Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerinitiatieve- n Het vragen van input en gezamelijk formuleren van nieuw beleid (BusinessFunction) Beleid cocreatie (nieuw) Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatiev- en facilitering AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 15-09-2021 23:55:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2021 23:55:44 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van burgerparticipatie
Definitie  : Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.
Object ID  : af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : ondersteunen van burgerparticipatie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Cocreatiecomponent (Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...