Ondersteunen van burgerparticipatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Ondersteunen van burgerparticipatie
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationService) Ondersteunen van burgerparticipa- tie Applicatieservice voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes (ApplicationService) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecom- ponent Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Applicatieservice voor het vragen van input voor op te stellen beleid (ApplicationService) Input vragen voor beleid Applicatieservice voor het ondersteunen van bugerinitiatieven (ApplicationService) Ondersteunen van burgerinitiatiev- en Het vragen van input en gezamelijk formuleren van nieuw beleid (BusinessFunction) Beleid cocreatie (nieuw) Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatiev- en facilitering AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 09-11-2022 10:09:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 10:09:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Ondersteunen van burgerparticipatie
Definitie  : Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.
Object ID  : af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-5a24a4cf4e084e6fbf6073cee6eb5894
Semanticsearch  : ondersteunen van burgerparticipatie
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...