Ondersteunen van burgerparticipatie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ondersteunen van burgerparticipatie
Contextdiagram
Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipat- ie Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes (ApplicationFunction) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Functionaliteit voor het vragen van input voor op te stellen beleid (ApplicationFunction) Input vragen voor beleid Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecompo- nent Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatiev- en facilitering Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerinitiatiev- en Het vragen van input en gezamelijk formuleren van nieuw beleid (BusinessFunction) Beleid cocreatie (nieu- w) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-11-2019 06:47:02 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 06:47:02 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van burgerparticipatie
Definitie  : Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:


Is functie van:

  • Cocreatiecomponent (Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: