Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Input vragen voor beleid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Input vragen voor beleid
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Input vragen voor beleid
Definitie  : Functionaliteit voor het vragen van input voor op te stellen beleid
Object ID  : 5f1eb6eb-78aa-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 5f1eb6eb-78aa-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-5f1eb6eb-78aa-11e5-1099-005056a83192
Semanticsearch  : input vragen voor beleid
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:

  • Ondersteunen van burgerparticipatie (Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.)

Komt voor op   :  ArchiMate views: