Ondersteunen van burgerinitiatieven

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ondersteunen van burgerinitiatieven
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van burgerinitiatieven
Definitie  : Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven
Toelichting  : Bijv. het via een website bekend maken van bestaande burgerinitiatieven en het daarop kunnen stemmen, reageren en bijdragen.
Object ID  : 708b40cf-827f-4d8d-9bb3-38cf07d250cd
Object ID  : 708b40cf-827f-4d8d-9bb3-38cf07d250cd
Object ID_nl  : 708b40cf-827f-4d8d-9bb3-38cf07d250cd
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:

  • Ondersteunen van burgerparticipatie (Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.)


Is functie van:

  • Cocreatiecomponent (Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: