Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
Definitie  : Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes
Object ID  : 5f1eb6ee-78aa-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 5f1eb6ee-78aa-11e5-1099-005056a83192
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:

  • Ondersteunen van burgerparticipatie (Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: