Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers
Definitie  : Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes
Object ID  : 5f1eb6ee-78aa-11e5-1099-005056a83192
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:

  • Ondersteunen van burgerparticipatie (Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: