Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met specifieke ruimtelijke domeinfunctionaliteit voor de gemeente zelf. (ApplicationFunction) Ruimtelijk domeinfunctio- naliteit voor gemeente Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw). (ApplicationFunction) Beheren van water en waterinfrastruc- tuur (blauw) Functionaliteit voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationFunction) Beheren van parkeerdienste- n Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot objecten in de grond (waaronder rioleringen). (ApplicationFunction) Beheren van bodemvoorzie- ningen (bruin) Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren vangrond- eigendommen ApplicationFunction Beheren van meldingen openbare ruimte Functionaliteit voor het ondersteunen van gebouwenbeheer. (ApplicationFunction) Beheren van gebouwen (rood) Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Fasciliteren van gegevensonderhoud verkeerregelinstallaties (ApplicationFunction) Beheren van verkeersregeli- nstallaties Functionaliteit voor het beheren van accommodaties. (ApplicationFunction) Beheren van accommodatie- s Beheren van gegevens over rechten op graven. (ApplicationFunction) Beheren van grafrechten Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota's en stedebouwkundige visies. (ApplicationFunction) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening; Ruimtelijkeplannen.nl (ApplicationFunction) Beheren van digitale ruimtelijke plannen Functionaliteit voor het ontvangen en beoordelen van aanvragen van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving op basis van ondermeer de WRO. (ApplicationFunction) Beheren van omgevingsver- gunningen Fasciliteren van gegevensbeheer voor het ophalen van afval. (ApplicationFunction) Beheren van afvalinzameling Grouping Ruimtelijk domein Functionaliteit voor het beheren van havens. (ApplicationFunction) Beheren van havens Functionaliteit voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationFunction) Beheren van monumentgeg- evens Functionaliteit om archeologische werkzaamheden te ondersteunen (ApplicationFunction) Ondersteunen van archeologie ApplicationFunction Beheren van lucht en geluid Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WION en het verwerken van gegevens daarvan. (ApplicationFunction) Ondersteunen van grondroeren enKLIC- meldingen Fasciliteren van gegevens rondom ophalen en verwerken van afval. (ApplicationFunction) Beheren van afvalgegevens Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Functionaliteit voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationFunction) Beheren van gemeentelijke eigendommen Functionaliteit voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren vangebouweig- endommen Functionaliteit voor het beheren van gegevens over verkeersaantalen en stromen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de infrastructuur en het maken van scenario's voor de verdere ontwikkeling. (ApplicationFunction) Beheren van verkeersprogn- oses Functionaliteit voor het beheren van begraafplaatsen (ApplicationFunction) Beheren van begraafplaatse- n Functionaliteit voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationFunction) Beheren van subsidies Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs). (ApplicationFunction) Beheren van verkeersinfrast- ructuur (grijs) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen). (ApplicationFunction) Beheren van groenvoorzieni- ngen (groen) Functionaliteit voor het beheren van de aansturing onderhoud openbare ruimte, waaronder inspecties en gerichte onderzoeken. (ApplicationFunction) Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte Functionaliteit voor het verwerken van elders genomen besluiten richting het centrale WKPB-loket bij het Kadaster. (ApplicationFunction) Beheren van beperkingsbes- luiten Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationFunction) Maken van bestekken AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2022 14:04:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 14:04:31 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
Definitie  : Een groep met specifieke ruimtelijke domeinfunctionaliteit voor de gemeente zelf.
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Semanticsearch  : ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
Relaties  :  Subfunctie(s): ... meer resultaten

Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...