Beheren en inwinnen van geometrische gegevens

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
Definitie  : Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc
Object ID  : afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc
Object ID_nl  : afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc
Original ID  : id-afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:

  • BGT-beheercomponent (Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).)
  • Geo-gegevens beheercomponent (Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.)


Komt voor op   :  ArchiMate views: