Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Beheren en inwinnen van geometrische gegevens

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
Contextdiagram
Applicatieservice voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationService) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in deleefomgevin- g Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercompo- nent Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf. (Grouping) Ruimtelijk domein applicatieservi- ces voor gemeente Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 30-06-2022 20:37:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2022 20:37:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
Definitie  : Applicatieservice voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden.
Object ID  : afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc
Object ID_nl  : afd166c9-6dc6-4500-8a56-8811f284bcdc
Original ID  : id-ae3ee2c78abe46839b702496921250ab
Semanticsearch  : beheren en inwinnen van geometrische gegevens
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: