Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Maken van bestekken

ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Maken van bestekken
Definitie  : Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
Toelichting  : Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming.
Object ID  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Object ID  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Object ID_nl  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Original ID  : id-fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Semanticsearch  : maken van bestekken
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: