Maken van bestekken

ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Maken van bestekken
Definitie  : Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
Toelichting  : Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Object ID  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Object ID_nl  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: