Maken van bestekken

ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Maken van bestekken
Definitie  : Applicatieservice voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
Toelichting  : Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming.
Object ID  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Object ID  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Object ID_nl  : fd66da7c-94c1-4045-9580-fefe1219219b
Original ID  : id-b576c04353904a1e8c999081849623f1
Semanticsearch  : maken van bestekken
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 19:08.