Ondersteunen van handhaving

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Ondersteunen van handhaving
Contextdiagram
Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving Een groep met sociaal domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Sociaal domeinapplicat- ieservices voor gemeente Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf. (Grouping) Fysieke leefomgeving applicatieservi- ces voor gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezic- htcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel- toezicht-en- handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 31-03-2023 04:04:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-03-2023 04:04:44 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Ondersteunen van handhaving
Definitie  : Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen.
Object ID  : 430023c6-13ee-4a98-aeaa-8305c8e71385
Toelichting  : Bijv. het opleggen van boetes of treffen van andere sanctiemaatregelen
Object ID  : 430023c6-13ee-4a98-aeaa-8305c8e71385
Object ID_nl  : 430023c6-13ee-4a98-aeaa-8305c8e71385
Original ID  : id-5db42fbea5f741d1af61f2be2627ec57
Semanticsearch  : ondersteunen van handhaving
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:19.