Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunctiona- liteit voor gemeente Functionaliteit voor het beheren van budgetbeheer en en schuldhulpverlening (ApplicationFunction) Beheren van budgetbeheer Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (ApplicationFunction) Beheren van zelfredzaamheid- ontwikkeling Grouping Sociaal domein Functionaliteit voor het beheren van het verstrekken van voorzieningen (ApplicationFunction) Beheren van voorzieningenve- rstrekkingen Functionaliteit voor het berekenen van de bruto- c.q. netto verrekening (ApplicationFunction) Beheren van bruto c.q. netto verwerking Functionaliteit die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationFunction) Bieden van triage- en diagnose- instrumenten Functionaliteit voor het beheren van casusregievoering (ApplicationFunction) Beheren van casusregievoerin- g Functionaliteit voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van gebouweigendo- mmen Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Functionaliteit voor het beheren van kredietverstrekking door de gemeente (ApplicationFunction) Beheren van kredietverstrekki- ng Functionaliteit die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationFunction) Beheren van groepstraject Functionaliteit voor het beheren van het verlenen van schuldhulpverlening. Let op: onderscheid opnemen minnelijk en WSNP (ApplicationFunction) Beheren van schuldhulpverlen- ingen Functionaliteit voor het beheren van leerlingenvervoer (ApplicationFunction) Beheren van leerlingenvervoe- r Functionaliteit voor het beheren van de jeugdzorg (ApplicationFunction) Beheren van jeugdzorg Functionaliteit voor het beheren van leerlingenadministratie (ApplicationFunction) Beheren van leerlingenadmini- stratie Functionaliteit voor het beheren van arbeidsbemiddeling (ApplicationFunction) Beheren van arbeidsbemiddeli- ng Functionaliteit voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationFunction) Beheren van sociale werkvoorziening Functionaliteit voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationFunction) Beheren van levensonderhou- d en inkomensonders- teuning Functionaliteit voor het beheren van de werving van producten en diensten, specifiek voor de taken in het ruimtelijke domein. (ApplicationFunction) Beheren van acquisities AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-09-2021 09:31:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2021 09:31:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
Definitie  : Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Semanticsearch  : sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
Relaties  :  Subfunctie(s):

Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...