Handhaving

Contextdiagram
Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomei- n Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Deze functie omvat: Kunnen inplannen van werkzaamheden Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure Kunnen (flexibel) inrichten van de werkprocessen Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Kunnen bewaken van de status van een zaak Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen. Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraagproces Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving BusinessFunction Treffen van handhavingsmaa- tregel Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-04-2020 09:27:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2020 09:27:07 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities