Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen
Definitie  : Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota's en stedebouwkundige visies.
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 1d2f7bf9-64c4-4f23-8383-dac60d7737c5
Object ID  : 1d2f7bf9-64c4-4f23-8383-dac60d7737c5
Object ID_nl  : 1d2f7bf9-64c4-4f23-8383-dac60d7737c5
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Digitaal ontwerpencomponent (CAD) (Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten)
  • WRO-component (Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden)


Komt voor op   :  ArchiMate views: