Beheren van digitale ruimtelijke plannen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van digitale ruimtelijke plannen
ArchiMate-element GEMMA 2 ApplicationFunction
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van digitale ruimtelijke plannen
Definitie  : Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening; Ruimtelijkeplannen.nl
GEMMA type  : Geen
Object ID  : bbaba779-44fe-43cc-b200-899c442f75d7
Object ID  : bbaba779-44fe-43cc-b200-899c442f75d7
Object ID_nl  : bbaba779-44fe-43cc-b200-899c442f75d7
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:

  • WRO-component (Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden)


Komt voor op   :  ArchiMate views: