Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Beheren van digitale ruimtelijke plannen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Beheren van digitale ruimtelijke plannen
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren van digitale ruimtelijke plannen
Definitie  : Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening; Ruimtelijkeplannen.nl
Object ID  : bbaba779-44fe-43cc-b200-899c442f75d7
Object ID_nl  : bbaba779-44fe-43cc-b200-899c442f75d7
Original ID  : id-bbaba779-44fe-43cc-b200-899c442f75d7
Semanticsearch  : beheren van digitale ruimtelijke plannen
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:


Is functie van:

  • WRO-component (Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden)

Komt voor op   :  ArchiMate views: