Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Uitvoering Ruimtelijk Domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Uitvoering Ruimtelijk Domein
Contextdiagram
Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in deleefomgevin- g Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Grouping Ruimtelijk domein Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Beheer ruimtelijke projecten een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente (BusinessObject) ruimtelijk object Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealis- atie ruimtelijk domein Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein Het opleggen van gemeentelijke belastingen en retributies. (BusinessFunction) Belastingopleg- ging AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 18:12:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 18:12:50 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie domein
ArchiMate_Function.png
Naam  : Uitvoering Ruimtelijk Domein
Definitie  : Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie domein
Object ID  : f10ff76e-e4de-4f30-bb1f-81c7cfffb46a
Object ID  : f10ff76e-e4de-4f30-bb1f-81c7cfffb46a
Object ID_nl  : f10ff76e-e4de-4f30-bb1f-81c7cfffb46a
Original ID  : id-f10ff76e-e4de-4f30-bb1f-81c7cfffb46a
Semanticsearch  : uitvoering ruimtelijk domein
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...