Uitvoering Ruimtelijk Domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Uitvoering Ruimtelijk Domein
Contextdiagram
Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in de leefomgeving Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisati- e ruimtelijk domein Grouping Ruimtelijk domein Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Beheer ruimtelijke projecten een object waarvan de geografische locatie relevant is voor de gemeente (BusinessObject) ruimtelijk object Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie Het opleggen van gemeentelijke belastingen en retributies. (BusinessFunction) Belastingoplegg- ing AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 25-01-2020 15:00:29 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2020 15:00:29 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities