Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Beheren en realiseren in de leefomgeving

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Beheren en realiseren in de leefomgeving
Contextdiagram
Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in deleefomgevin- g Beheer van de opslag en verwerking van afval. (BusinessFunction) Afvalopslag en verwerking Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het verwerken van beperkingsbesluiten op percelen in het kader van de WKPB. Het vaststellen van de beperking gebeurt in andere fucties, dit is alleen het vastleggen in de overkoepelende registratie. (BusinessFunction) Beperkingenb- esluiten beheer Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor de openbare ruimte. (BusinessFunction) Beheren van de openbare ruimte Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Het uitvoeren van activiteiten voor het beheren van een binnen de gemeente aanwezig haven(s) (BusinessFunction) Havenbeheer Beheren van erfgoed en monumenten (o.a. in de vorm van het vaststellen van beleid en het bepalen van beschermenswaardige objecten). (BusinessFunction) Erfgoed- en monumentenb- eheer Het (laten) uitvoeren van archeologische werkenzaamheden en het vastleggen van beschermswaardige objecten. (BusinessFunction) Archeologisch- e objecten- en dienstenbeheer Werkzaamheden in de ondergrond coördineren in het kader van de WION. (BusinessFunction) Meldingen kabels- en leidingen coördinatie Beheer van verkeersinrichting. Bestaat uit ondermeer verkeersregelinstallaties maar ook verkeersborden en andere maatregelen. (BusinessFunction) Verkeersinricht- ingen beheer Het beheren van gemeentelijke eigendommen waaronder vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Ruimtelijke eigendommen registratie Het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (BusinessFunction) Maken van bestekken een maatregel voor het aanpassen of instand houden van de leefomgeving (BusinessObject) onderhoudsm- aatregel Organiseren van de afvalinzameling voor burgers en bedrijven en van openbare afvalbakken. (BusinessFunction) Afvalinzamelin- g AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2022 13:56:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 13:56:00 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Beheren en realiseren in de leefomgeving
Definitie  : Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : bd0d751e-88f7-40c2-a7ce-fe6be1a57348
Object ID  : bd0d751e-88f7-40c2-a7ce-fe6be1a57348
Object ID_nl  : bd0d751e-88f7-40c2-a7ce-fe6be1a57348
Original ID  : id-bd0d751e-88f7-40c2-a7ce-fe6be1a57348
Semanticsearch  : beheren en realiseren in de leefomgeving
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: