Verstrekking

Contextdiagram
Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het verzenden van output (BusinessFunction) Output- verzending Het formatteren van producten volgens geldende afspraken en/of standaarden; bij digitale dienstverlening zijn 'producten' meestal berichten en/of documenten. (BusinessFunction) Output- opmaak Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievas- tstelling Het delen van informatie met partners. Hiervoor is een specifieke taak belegd (bijvoorbeeld bij een informatiemanager) ondersteund door juridische ondersteuning. Op bestuurlijk niveau worden er afspraken gemaakt wat er met wie gedeeld mag worden. Dit speelt o.a. bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en het plannen, oefenen en bestrijden van rampen. (BusinessFunction) Informatiedeli- ng georganiseerd- e criminaliteit Vaststellen van de identiteit van de persoon. Op basis van DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het uitbetalen aan burger en/of bedrijf (BusinessFunction) Uitbetaling Het toevoegen van een waarmerk aan een document of bericht om de echtheid te bekrachtigen (BusinessFunction) Waarmerking Het verstrekken van voorzieningen conform afspraak met de gemeente (BusinessFunction) Verstrekking voorzieningen Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Beschrijving: Het creëren van documenten NIEUW: Het creëren van producten (BusinessFunction) Documentcrea- tie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 15:57:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 15:57:39 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Bedrijfsfunctie
Documentation   :  Het leveren van een product of dienst
Toelichting   :  Bijv. het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning
Toelichting   :  Bijv. het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning
GEMMA type   :  Bedrijfsfunctie
Object ID   :  fb0f88df-3b16-4b80-8151-c3da291d02e9
Object ID_nl   :  fb0f88df-3b16-4b80-8151-c3da291d02e9
Original ID   :  id-fb0f88df-3b16-4b80-8151-c3da291d02e9
Semanticsearch   :  verstrekking
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 20:38.