Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Verstrekking

Contextdiagram
Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het verzenden van output (BusinessFunction) Output- verzending Het formatteren van producten volgens geldende afspraken en/of standaarden; bij digitale dienstverlening zijn 'producten' meestal berichten en/of documenten. (BusinessFunction) Output-opmaak Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievast- stelling Het delen van informatie met partners. Hiervoor is een specifieke taak belegd (bijvoorbeeld bij een informatiemanager) ondersteund door juridische ondersteuning. Op bestuurlijk niveau worden er afspraken gemaakt wat er met wie gedeeld mag worden. Dit speelt o.a. bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteiten en het plannen, oefenen en bestrijden van rampen. (BusinessFunction) Informatiedelin- g georganiseerd- e criminaliteit Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het uitbetalen aan burger en/of bedrijf (BusinessFunction) Uitbetaling Het toevoegen van een waarmerk aan een document of bericht om de echtheid te bekrachtigen (BusinessFunction) Waarmerking Het verstrekken van voorzieningen conform afspraak met de gemeente (BusinessFunction) Verstrekking voorzieningen Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Beschrijving: Het creëren van documenten NIEUW: Het creeeren van producten (BusinessFunction) Documentcrea- tie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-11-2022 10:15:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-11-2022 10:15:09 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Verstrekking
Definitie  : Het leveren van een product of dienst
Toelichting  : Bijv. het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : fb0f88df-3b16-4b80-8151-c3da291d02e9
Object ID  : fb0f88df-3b16-4b80-8151-c3da291d02e9
Object ID_nl  : fb0f88df-3b16-4b80-8151-c3da291d02e9
Original ID  : id-fb0f88df-3b16-4b80-8151-c3da291d02e9
Semanticsearch  : verstrekking
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...