Klant- en keteninteractie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Klant- en keteninteractie
Contextdiagram
Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie BusinessInterface Kanaal (nieuw) Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamh- eidstimulering Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerkin- g en participatie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwer- king Grouping Niet domeingebon- den Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 09:54:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 09:54:30 CET
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Klant- en keteninteractie
Definitie     Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie laag
GEMMA type     Bedrijfsfunctie laag
Object ID     1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Object ID     1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Object ID_nl     1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977,1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Original ID     id-1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Semanticsearch     klant- en keteninteractie
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 02:44.