Klant- en keteninteractie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Klant- en keteninteractie
Contextdiagram
Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamhei- dstimulering BusinessInterface Kanaal (nieuw) Grouping Niet domeingebonde- n Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerki- ng Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 21-09-2019 02:07:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 21-09-2019 02:07:15 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie laag
ArchiMate_Function.png
GEMMA type, Object ID
Naam  : Klant- en keteninteractie
Definitie  : Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie laag
Object ID  : 1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Relaties  :  Subfunctie(s):

Komt voor op   :  ArchiMate views: