Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Klant- en keteninteractie

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Klant- en keteninteractie
Contextdiagram
Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Grouping Niet domeingebond- en Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamhe- idstimulering Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking BusinessInterface Kanaal (nieuw) Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwer- king Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-06-2022 19:34:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 30-06-2022 19:34:32 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie laag
ArchiMate_Function.png
Naam  : Klant- en keteninteractie
Definitie  : Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie laag
Object ID  : 1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Object ID  : 1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Object ID_nl  : 1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Original ID  : id-1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Semanticsearch  : klant- en keteninteractie
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...