VNG-Realisatie Doelstellingen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > VNG-Realisatie Doelstellingen
VNG-Realisatie Doelstellingen
Goal De gemeente bespaart geld door samen in te kopen Goal De gemeente biedt betrouwbare toegang tot dienstverlening op maat Goal De gemeente gebruikt collectief beheerde voorzieningen Goal De gemeente gebruikt collectief ontwikkelde instrumenten om nieuwe taken uit te voeren Goal De gemeente gebruikt een overzichtelijk informatielandschap Goal De gemeente gebruikt gegevensstandaarden om vermijdbare administratieve lasten te voorkomen Goal De gemeente versterkt de digitale veiligheid en voorkomt datalekken Goal De gemeente voert basistaken slim en goedkoop uit Goal De gemeente voldoet aan informatiewetten zoals de AVG en de BIO Goal De gemeente zet slimme datatoepassing in om actuele problemen op te lossen Een digitaal onafhankelijke (van big tech) overheid zorgt ervoor dat we als overheid Europees politiek en economisch minder kwetsbaar zijn. (Driver) Digitaal soeverein De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving (Driver) Ethisch verantwoord Een open overheid helpt om digitale democratie te realiseren en verantwoording af te leggen over het handelen als overheid. (Driver) Open Toegevoegde waarde voor de maatschappij vanuit algemeen nut en maatschappelijk belang (Driver) Van Maatschappelijke waarde De (dienstverlening van de) overheid is zo ingericht dat met een optimale balans tussen kosten, tijdigheid en kwaliteit het beoogde doel wordt bereikt. (Driver) Doelmatig De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend De (dienstverlening van de) overheid is op de toekomst voorbereid. (Driver) Toekomstgericht Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen. (Driver) Veilig De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar (Driver) Vertrouwen ArchiMateNote NORA Kwaliteitsdoelen ArchiMateNote GEMMA Kwaliteitsdoelen ArchiMateNote VNG Kwaliteitsdoelen ?? Wij zijn persoonlijk aanspreekbaar op (de wijze) waarop wij onze resultaten leveren. We staan open voor feedback en leren daarvan. Dit uit zich in handelen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden en actief werken aan de eigen ontwikkeling. (Driver) Aanspreekbaar Onze inspanningen zijn gericht op het leveren van concrete resultaten en effecten voor en bij gemeenten. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op het bereiken van vooraf bepaalde resultaten waarbij de vragen en behoeften van gemeenten centraal staan. (Driver) Resultaatgericht Onze resultaten brengen wij tot stand in verbinding met onze leden en belangrijke stakeholders. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op samenwerking om de gestelde doelen te realiseren en omgevingsbewustzijn. (Driver) Verbindend InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 17-04-2024 11:59:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 11:59:17 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
ArchiMate-view VNG-Realisatie Doelstellingen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-69114bd8-81df-424a-9a19-20f094f0fd9a
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : VNG-Realisatie Doelstellingen
ArchiMate-gezichtspunt  : Layered
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 69114bd8-81df-424a-9a19-20f094f0fd9a
Architectuurlaag  : Motivatie
Detailniveau  : Detail
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
Object ID  : 69114bd8-81df-424a-9a19-20f094f0fd9a
Object ID_nl  : 69114bd8-81df-424a-9a19-20f094f0fd9a,69114bd8-81df-424a-9a19-20f094f0fd9a
Original ID  : id-db606bbb4ff34d079f0066c01fd099bb
Semanticsearch  : vng-realisatie doelstellingen
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 21:15.