Veilig

Contextdiagram
Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen. (Driver) Veilig Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent. (Goal) Integer Driver Agenda Digitale Veiligheid Goal De gemeente versterkt de digitale veiligheid en voorkomt datalekken Driver NORA Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt. (Goal) Vertrouwelijk InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2023 21:19:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-10-2023 21:19:01 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Kernwaarde
Documentation   :  Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen.
NORA kernwaarde   :  https://www.noraonline.nl/wiki/Veilig
ID   :  KWD02
Referentiearchitectuur   :  NORA
GEMMA type   :  Kernwaarde
Object ID   :  095e1786-e174-415b-bf15-504ab3c7ec11
Vindt grondslag in   :  NORA en BIO en agenda Digitale Veiligheid
Object ID_nl   :  095e1786-e174-415b-bf15-504ab3c7ec11
Original ID   :  id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6301
Semanticsearch   :  veilig


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 13:09.