Digitaal soeverein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Drivers > Digitaal soeverein
Contextdiagram
Een digitaal onafhankelijke (van big tech) overheid zorgt ervoor dat we als overheid Europees politiek en economisch minder kwetsbaar zijn. (Driver) Digitaal soeverein Burgers en bedrijven en bedrijfsvoering van een gemeente hebben een belang bij interoperabel zijn van data en systemen zodat ketensamenwerking en regie ondersteund wordt. (Goal) Interoperabel Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving. (Goal) Duurzaam Driver Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek Goal De gemeente versterkt de digitale veiligheid en voorkomt datalekken Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 16-04-2024 04:01:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 04:01:42 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Driver
Label     Digitaal soeverein
Definitie     Een digitaal onafhankelijke (van big tech) overheid zorgt ervoor dat we als overheid Europees politiek en economisch minder kwetsbaar zijn.
GEMMA type     Kernwaarde
Vindt grondslag in     Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek
ID     KWD08
Referentiearchitectuur     GEMMA
Review 31-10-2022     Toelichting nog aangvuld. Zin loopt niet lekker daarom big tech tussen haakjes gezet.
GEMMA type     Kernwaarde
Object ID     ce79519d-30ce-43c1-bcd3-84d430842740
Object ID     ce79519d-30ce-43c1-bcd3-84d430842740
Object ID_nl     ce79519d-30ce-43c1-bcd3-84d430842740,ce79519d-30ce-43c1-bcd3-84d430842740
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6308
Semanticsearch     digitaal soeverein
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.