Vertrouwen

Contextdiagram
De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar (Driver) Vertrouwen Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt en krijgen inzicht waarom ze voor bepaalde dienstverlening wel of niet in aanmerking komen. De overheid houdt hen op de hoogte van het verloop van procedures waarbij ze betrokken zijn. De overheid zorgt ervoor dat haar werkwijze transparant is, kan zich hierover verantwoorden en stelt de informatie die hiervoor nodig is actief beschikbaar. Burgers en bedrijven kunnen de prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt de informatie die daarvoor nodig is actief beschikbaar. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid. (Goal) Transparant Driver Wet Open Overheid Driver BIO (Baseline Informatiebeve- iliging Overheid) De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy. (Goal) Privacy Driver NORA Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk terecht bij de dienstverlener met verzoeken, ideeën voor verbetering, meldingen of klachten. De overheidsdienstverlener herstelt met deze inbreng fouten, compenseert tekortkomingen en leert hiervan om haar dienstverlening continu te verbeteren. Bij innovaties en het vernieuwen van diensten is het belangrijk om alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken. Bij inzet van nieuwe technologieën wordt rekening gehouden met de waarden, belangen, verwachtingen en zorgen van burgers en bedrijven. (Goal) Ontvankelijk De overheid doet in haar dienstverlening recht aan de zekerheid die burgers en bedrijven daarin mogen stellen. In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd. (Goal) Betrouwbaar De overheid legt verantwoording af aan het publiek en de volksvertegenwoordiging. De keuzes die ten grondslag liggen aan de inrichting van de dienstverlening zijn inzichtelijk. De overheidsdienstverlener kan laten zien hoe verschillende belangen tegenover elkaar zijn afgewogen. De overheidsdienstverlener rapporteert hoe de dienst functioneert, welke middelen daarvoor nodig zijn en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. (Goal) Verantwoord Goal De gemeente versterkt de digitale veiligheid en voorkomt datalekken InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 11-04-2024 16:35:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 16:35:15 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Driver
Label     Vertrouwen
Definitie     De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar
GEMMA type     Kernwaarde
NORA kernwaarde     https://www.noraonline.nl/wiki/Vertrouwen
ID     KWD01
Referentiearchitectuur     NORA
Review 31-10-2022     Aan NORA meegeven dat betrouwbaar een betere kernwaarde is dan betrouwbaar en eigenlijk beter kan vervallen als kwaliteitsdoel.
GEMMA type     Kernwaarde
Object ID     78c1cc4f-e6b6-4391-9608-e78ec7176e1e
Vindt grondslag in     NORA en WOO
Object ID     78c1cc4f-e6b6-4391-9608-e78ec7176e1e
Object ID_nl     78c1cc4f-e6b6-4391-9608-e78ec7176e1e,78c1cc4f-e6b6-4391-9608-e78ec7176e1e
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6300
Semanticsearch     vertrouwen
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.