Toekomstgericht

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Drivers > Toekomstgericht
Contextdiagram
De (dienstverlening van de) overheid is op de toekomst voorbereid. (Driver) Toekomstgeri- cht Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving. (Goal) Duurzaam Goal De gemeente zet slimme datatoepassin- g in om actuele problemen op te lossen Driver Gemeenten Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar Driver NORA Innovaties kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe innovatieve toepassingen vormen de technologische kennisbasis voor vernieuwing op tal van maatschappelijke terreinen. Innovatie maakt nieuwe oplossingen mogelijk, nu en in de toekomst. De overheid benut innovaties om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe, meer flexibele en eigentijdse vormen van interactie met burgers en bedrijven. Als lerende organisatie stelt de overheid zich open voor innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven en de wetenschap. En maakt ruimte voor innovatie door zich niet te richten op de oplossing maar op het gewenste resultaat. (Goal) Innovatief InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 03-10-2023 05:31:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 03-10-2023 05:31:21 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Kernwaarde
Documentation   :  De (dienstverlening van de) overheid is op de toekomst voorbereid.
Toelichting   :  NORA en gemeenten als bron kan ik niet helemaal thuisbrengen. Verwijzen naar Common Ground als informatiekundige visie voor een nieuw innovatief informatielandschap bij gemeenten en Samen Organiseren?  Vind ik wat sterker namelijk en is toch een belangrijk beleidskader voor gemeenten. Of de bron van NORA komt vind ik namelijk in deze view wat minder belangrijk. Dat onderscheid maak je al in de legenda bij de beginview.
NORA kernwaarde   :  https://www.noraonline.nl/wiki/Toekomstgericht
ID   :  KWD03
Referentiearchitectuur   :  NORA
Review 31-10-2022   :  (innovatief en breder dan dienstverlening daarom dienstverlening in toelichting tussen haakjes geplaatst.
GEMMA type   :  Kernwaarde
Object ID   :  c3310106-d4c5-4e12-bf8b-b26fe9722af9
Toelichting   :  NORA en gemeenten als bron kan ik niet helemaal thuisbrengen. Verwijzen naar Common Ground als informatiekundige visie voor een nieuw innovatief informatielandschap bij gemeenten en Samen Organiseren?  Vind ik wat sterker namelijk en is toch een belangrijk beleidskader voor gemeenten. Of de bron van NORA komt vind ik namelijk in deze view wat minder belangrijk. Dat onderscheid maak je al in de legenda bij de beginview.
Vindt grondslag in   :  NORA en gemeenten
Object ID_nl   :  c3310106-d4c5-4e12-bf8b-b26fe9722af9
Original ID   :  id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6302
Semanticsearch   :  toekomstgericht


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:09.