Duurzaam

Contextdiagram
Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving. (Goal) Duurzaam Driver Overheid in contact Driver Overheidsbre- de implementatie- agenda digitale dienstverlenin- g 2017 De (dienstverlening van de) overheid is op de toekomst voorbereid. (Driver) Toekomstgeri- cht Driver BIO (Baseline Informatiebeve- iliging Overheid) Driver I-strategie Rijk 2021-2025 Toegevoegde waarde voor de maatschappij vanuit algemeen nut en maatschappelijk belang (Driver) Van Maatschappeli- jke waarde Driver Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrec- ht Driver DUTO (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinfor- matie) De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving (Driver) Ethisch verantwoord Driver Brede maatschappeli- jke heroverweging Rijksfinancien Een digitaal onafhankelijke (van big tech) overheid zorgt ervoor dat we als overheid Europees politiek en economisch minder kwetsbaar zijn. (Driver) Digitaal soeverein Driver Wet eenmalige gegevensuitvr- aag werk en inkomen Driver Samenwerken op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinfor- matie Driver Dienstverlenin- g Position Paper (VNG) Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken. (Principle) Hergebruik voor kopen, voor maken Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Baseer oplossingen op zelfstandige componenten (Principle) Bouw diensten modulair op Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-02-2024 16:53:46 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-02-2024 16:53:46 CET
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Duurzaam
Definitie     Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD11
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Duurzaam_(Doel)
Referentiearchitectuur     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     66a61c34-33a7-450a-a37b-96dd88c68487
Object ID     66a61c34-33a7-450a-a37b-96dd88c68487
Object ID_nl     66a61c34-33a7-450a-a37b-96dd88c68487,66a61c34-33a7-450a-a37b-96dd88c68487
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6210
Semanticsearch     duurzaam
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 03:53.