Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Distribueren en synchroniseren van gegevens

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Distribueren en synchroniseren van gegevens
Contextdiagram
Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationFunction) Configureren distributieregels Functionaliteit voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationFunction) Distribueren van gegevens Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent Functionaliteit voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationFunction) Inwinnen van gegevens Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationFunction) Synchroniseren van gegevens Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-09-2021 10:18:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2021 10:18:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Function.png
Naam  : Distribueren en synchroniseren van gegevens
Definitie  : Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld.
Object ID  : 1f0cf02b-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : 1f0cf02b-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-1f0cf02b-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : distribueren en synchroniseren van gegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  :  Subfunctie(s):
  • Configureren distributieregels (Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden.)
  • Configureren van abonnementen (Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen.)
  • Configureren van bronnen en afnemers (Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers.)
  • Distribueren van gegevens (Functionaliteit voor het distribueren van gegevens naar afnemers.)
  • Inwinnen van gegevens (Functionaliteit voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO).)
  • Synchroniseren van gegevens (Functionaliteit voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers.)

Onderdeel van:


Is functie van:

  • Gegevensdistributiecomponent (Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.)

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...