Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Inwinnen van gegevens

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Inwinnen van gegevens
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Inwinnen van gegevens
Definitie  : Applicatieservice voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO).
Object ID  : 257894d7-2b22-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 257894d7-2b22-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-fa995747769746008ffdb1f23383b2a0
Semanticsearch  : inwinnen van gegevens
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: