Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationFunction) Distribueren van gegevens Functionaliteit voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationFunction) Synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationFunction) Inwinnen van gegevens Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationFunction) Configureren distributieregels Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributieco- mponent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-11-2021 11:18:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-11-2021 11:18:35 CET
Legenda
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
Object ID  : 085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Katern - Verbinden
Viewtype  : Illustratie
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Object ID_nl  : 085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Original ID  : id-085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Semanticsearch  : kv02 distribueren en synchroniseren van gegevens view
Elementen  : 
Relaties  :