KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchroniseren van gegevens Applicatieservice voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationService) Distribueren van gegevens Applicatieservice voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationService) Synchroniseren van gegevens Applicatieservice voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationService) Inwinnen van gegevens Configureren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationService) Configureren distributieregels Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiec- omponent AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:11:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:11:23 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ArchiMate-view KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens view
Object ID  : 085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Verbinden
Viewtype  : Illustratie
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Detailniveau  : Samenhang
Scope  : Gemeente
Object ID  : 085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Object ID_nl  : 085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477,085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Original ID  : id-085fd8d8-f212-477f-bf80-daa377214477
Semanticsearch  : kv02 distribueren en synchroniseren van gegevens view
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:27.