Sectormodel Basisgegevens: StUF-BG

Actuele versie: 3.10
StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB 2.0) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen.

Discussieplatform[bewerken]

Hier kunt u terecht voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF-BG 3.10 en voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF-BG 2.04.

StUF-BG 3.10[bewerken]

StUF-BG 3.10 is afgeleid van de gegevensstandaard RSGB. Leveranciers baseren hun software op zowel de gegevens- als de berichtenstandaard. Daarmee wordt bereikt dat basis- en kerngegevens beheerd en gebruik kunnen worden conform de standaarden en wordt uitwisselbaarheid van basis- en kerngegevens mogelijk.

Naast de generieke berichten bevat StUF-BG 3.10 onder meer de BAG-berichtencatalogus en de PRS-berichtencatalogus. De BAG-berichtencatalogus bevat specifieke berichten voor het uitwisselen van adressen en gebouwen op basis van het ‘Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen’ van de BAG welke o.a. worden gebruikt in het Koppelvlak BAG. Ook de PRS-berichtencatalogus bevat specifieke berichten, deze berichten hebben echter als doel het voor-invullen van deze gegevens in e-Formulieren te faciliteren en worden gebruikt door het Prefill eFormulierenservices koppelvlak. De volgende standaarden zijn gerelateerd met StUF-BG 3.10:


Inmiddels is patch 32 van StUF-BG 3.10 gepubliceerd zodat deze standaard weer aansluit bij BAG 2.0. Volg voor de inhoud van die patch de discussies m.b.t. StUF-BG 3.10.

StUF-BG 2.04[bewerken]

StUF-BG 2.04 is afgeleid van de gegevensstandaard GFO-Basisgegevens. De voorgaande versie van het BAG-GBA koppelvlak is op deze versie van StUF-BG gebaseerd.

Ook hier is t.b.v. de aansluiting op BAG 2.0 een nieuwe patch gepubliceerd (13).

Documenten[bewerken]

StUF-BG 3.10[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0310 20211208 patch32 (ZIP-bestand, 6,05 MB) Metadata icon.jpg 32 Definitief Berichtenstandaarden 20211208
Zip.jpg Extra-elementen voor bg0310 (ZIP-bestand, 36 kB) Metadata icon.jpg 3-12-2021 Definitief Berichtenstandaarden 20211208
Pdf.jpg KeuzenVerStUFfing RSGB (PDF-bestand, 271 kB) Metadata icon.jpg 1.14 Definitief Berichtenstandaarden 20211203

StUF-BG 3.xx Archief[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0310 20091006 patch01 (ZIP-bestand, 2,3 MB) Metadata icon.jpg 01 Berichtenstandaarden 20091006
Zip.jpg Bg0310 20091201 patch02 (ZIP-bestand, 1,86 MB) Metadata icon.jpg 02 Berichtenstandaarden 20091201
Zip.jpg Bg0310 20100303 patch03 (ZIP-bestand, 1,82 MB) Metadata icon.jpg 03 Berichtenstandaarden 20100303
Zip.jpg Bg0310 20100602 patch04 (ZIP-bestand, 2,02 MB) Metadata icon.jpg 04 Berichtenstandaarden 20100602
Zip.jpg Bg0310 20101001 patch05 (ZIP-bestand, 2,04 MB) Metadata icon.jpg 05 Berichtenstandaarden 20101001
Zip.jpg Bg0310 20110101 patch06 (ZIP-bestand, 2,05 MB) Metadata icon.jpg 06 Berichtenstandaarden 20110101
Zip.jpg Bg0310 20110401 patch07 (ZIP-bestand, 2,05 MB) Metadata icon.jpg 07 Berichtenstandaarden 20110401
Zip.jpg Bg0310 20110701 patch08 (ZIP-bestand, 949 kB) Metadata icon.jpg 08 Berichtenstandaarden 20110701
Zip.jpg Bg0310 20111001 patch09 (ZIP-bestand, 1,89 MB) Metadata icon.jpg 09 Berichtenstandaarden 20111001
Zip.jpg Bg0310 20120101 patch10 (ZIP-bestand, 2,12 MB) Metadata icon.jpg 10 Berichtenstandaarden 20120101
Zip.jpg Bg0310 20120402 patch11 (ZIP-bestand, 2,62 MB) Metadata icon.jpg 11 Berichtenstandaarden 20120402
Zip.jpg Bg0310 20120701 patch12 (ZIP-bestand, 2,71 MB) Metadata icon.jpg 12 Berichtenstandaarden 20120701
Zip.jpg Bg0310 20121001 patch13 (ZIP-bestand, 2,34 MB) Metadata icon.jpg 13 Berichtenstandaarden 20121001
Zip.jpg Bg0310 20130201 patch14 (ZIP-bestand, 2,36 MB) Metadata icon.jpg 14 Berichtenstandaarden 20130201
Zip.jpg Bg0310 20130401 patch15 (ZIP-bestand, 2,81 MB) Metadata icon.jpg 15 Berichtenstandaarden 20130401
Zip.jpg Bg0310 20130701 patch16 (ZIP-bestand, 2,94 MB) Metadata icon.jpg 16 Berichtenstandaarden 20130701
Zip.jpg Bg0310 20130920 patch17 (ZIP-bestand, 2,98 MB) Metadata icon.jpg 17 Berichtenstandaarden 20130920
Zip.jpg Bg0310 20140107 patch18 (ZIP-bestand, 3,02 MB) Metadata icon.jpg 18 Berichtenstandaarden 20140107
Zip.jpg Bg0310 20140328 patch19 (ZIP-bestand, 2,59 MB) Metadata icon.jpg 19 Berichtenstandaarden 20140328
Zip.jpg Bg0310 20140702 patch20 (ZIP-bestand, 2,66 MB) Metadata icon.jpg 20 Onbekend Berichtenstandaarden 20140702
Zip.jpg Bg0310 20150630 patch22 (ZIP-bestand, 2,58 MB) Metadata icon.jpg 22 Definitief Berichtenstandaarden 20150630
Zip.jpg Bg0310 20190226 patch29 (ZIP-bestand, 7,14 MB) Metadata icon.jpg 29 Definitief Berichtenstandaarden 20190226
Zip.jpg Bg0310 20210926 patch31 (ZIP-bestand, 6,27 MB) Metadata icon.jpg 31 Definitief Berichtenstandaarden 20211001
Zip.jpg MappingBg0204Bg0310v1.01 (ZIP-bestand, 27 kB) Metadata icon.jpg 1.01 Berichtenstandaarden 20140610
Zip.jpg MappingBg0310bg0204v1.01 (ZIP-bestand, 29 kB) Metadata icon.jpg 1.01 Berichtenstandaarden 20140527
Zip.jpg OpleveringBg0310 (ZIP-bestand, 1,88 MB) Metadata icon.jpg 00 Berichtenstandaarden 20090521

StUF-BG 2.04[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0204 20120701 patch13 (ZIP-bestand, 1,57 MB) Metadata icon.jpg 13 Definitief Berichtenstandaarden 20211208
Zip.jpg Extra-elementen voor bg0204 (ZIP-bestand, 36 kB) Metadata icon.jpg 3-12-2021 Definitief Berichtenstandaarden 20211208
Pdf.jpg GFO Basisgegevens (PDF-bestand, 908 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden

StUF-BG 2.xx Archief[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0204 (ZIP-bestand, 722 kB) Metadata icon.jpg 00 Berichtenstandaarden 20070808
Zip.jpg Bg0204 20100110 patch04 (ZIP-bestand, 1,52 MB) Metadata icon.jpg 04 Berichtenstandaarden 20100110
Zip.jpg Bg0204 20100310 patch02 (ZIP-bestand, 1,52 MB) Metadata icon.jpg 02 Berichtenstandaarden 10100310
Zip.jpg Bg0204 20100602 patch03 (ZIP-bestand, 1,52 MB) Metadata icon.jpg 03 Berichtenstandaarden 20100602
Zip.jpg Bg0204 20110401 patch07 (ZIP-bestand, 480 kB) Metadata icon.jpg 07 Berichtenstandaarden 20110401
Zip.jpg Bg0204 20111001 patch09 (ZIP-bestand, 3,39 MB) Metadata icon.jpg 09 Berichtenstandaarden 20111001
Zip.jpg Bg0204 20120701 patch12 (ZIP-bestand, 1,27 MB) Metadata icon.jpg 12 Berichtenstandaarden 20120701
Zip.jpg Patch-bg0204-2009-04-22 (ZIP-bestand, 628 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20090422
Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 06:12.