StUF Berichtenstandaard

Actuele versie: 3.01
De Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) is een berichtenstandaard en bevat de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld. StUF bevat zelf geen berichten maar wel bouwstenen en richtlijnen waarmee berichtstandaarden kunnen worden samengesteld. Toepassing van de standaard voorkomt dat steeds opnieuw maatwerk moet worden ontwikkeld, beperkt het overleg voor het realiseren van koppelingen tussen systemen en bevordert de interoperabiliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen.

Discussieplatform[bewerken]

Hier kunt u terecht voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF .

StUF[bewerken]

De afgelopen decenia is de uitwisseling van gegevens binnen de overheid steeds belangrijker geworden. Kijkend naar de doelstellingen van de e-overheid en de digitale agenda 2020 nam de behoefte aan uitwisseling alleen maar verder toe. Ter ondersteuning van deze uitwisseling is er een familie van StUF-standaarden gegroeid. Al deze standaarden zijn gebaseerd op het Standaard UitwisselFormaat (StUF) (actuele versie: 3.01).

StUF is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. Daarmee kunnen gegevens eenvoudig gecommuniceerd worden tussen allerhande systemen en over allerlei ICT-infrastructuren. StUF voorkomt dat steeds opnieuw maatwerk ontwikkeld moet worden omdat het de vorm waarin deze gegevens moeten worden gecommuniceerd voorschrijft. De StUF standaard zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework.

Zo wordt in de standaard uitgelegd hoe de globale functionaliteit en opzet van StUF is, hoe een StUF bericht er in het algemeen uitziet en welke metagegevens er onderkend worden. Hoe ziet een bericht er in XML syntax uit, hoe moet het geïnterpreteerd worden en hoe is vervolgens de berichtverwerking? Welke typen berichten worden er onderkend en aan welke regels moet elk type bericht voldoen?

Zoals hierboven al genoemd zegt de StUF standaard niets over de vorm van een specifiek bericht. Het staat dan ook los van enig informatiemodel. Op basis van een aantal informatiemodellen zoals RSGB, RGBZ en ZTC zijn echter door VNG Realisatie sectormodellen ontwikkeld op basis waarvan wel specifiek toepasbare berichten gevormd kunnen worden. Dit zijn de zogenaamde horizontale sectormodellen StUF-BG, StUF-ZKN en StUF-ZTC. Ook door externe partijen zoals bijv. de Waarderingskamer, de Kamers van Koophandel, GeoNovum en ICTU zijn verticale sectormodellen ontwikkeld (StUF-WOZ, StUF-KvK, StUF-Geo IMGeo en StUF-RIHa) welke door henzelf beheerd worden. Ook deze zijn allen gebaseerd op een informatiemodel.

Om het ontwikkelen van koppelingen tussen systemen te vergemakkelijken en de interoperabiliteit te verbeteren zijn er diverse koppelvlakken beschreven waarin de koppeling tussen specifieke referentiecomponenten nog strakker staan omschreven. In deze koppelvlakken worden, zo mogelijk op basis van in de sectormodellen gedefinieerde componenten en berichten, de daartussen te gebruiken berichten gespecificeerd en de daarbij te volgen verdere afspraken. Daar waar de componenten of berichten in een sectormodel geen of niet voldoende basis boden voor de gewenste berichtuitwisseling in een koppelvlak is er in sommige gevallen t.b.v. zo'n koppelvlak een apart verticaal sectormodel of berichtencatalogus ontwikkeld. Zo'n berichtencatalogus voegt in dat geval aan een bestaand sectormodel functionaliteit in de vorm van componenten en berichten toe terwijl een verticaal sectormodel StUF functionaliteit op basis van een voor dat aandachtsgebied ontwikkeld informatiemodel biedt.

De standaard vormt samen met de aan haar gerelateerde sectormodellen, berichtencatalogi en koppelvlakken een zogenaamde StUF familie. Hieronder wordt in het kort een overzicht gegeven van de StUF families van de twee op dit moment in gebruik zijnde StUF standaarden, StUF 2.04 en StUF 3.01.

StUF 3.01 familie[bewerken]

De StUF 3.01 familie is gebaseerd op de StUF 3.01 standaard en kent een aantal horizontale en verticale sectormodellen. Daarnaast maken ook een aantal koppelvlakken en de protocolbindingen deel uit van de StUF 3.01 familie.

Het onderstaande plaatje geeft een vereenvoudigd overzicht van de StUF 3.01 familie en de relaties tussen de verschillende onderdelen.

Koppelvlakken en sectormodellenAndere sectormodellenSectormodel Basisgegevens: StUF-BGSectormodel Zaken: StUF-ZKNStUF Berichtenstandaard#ProtocolbindingenStuf-familie.png
Over deze afbeelding

StUF 3.01, ook wel de StUF 3.01 onderlaag genoemd, maakt gebruik van voorzieningen die de protocolbindingen biedt. Op haar beurt stelt de StUF 3.01 onderlaag voorzieningen beschikbaar aan de horizontale sectormodellen waaraan de verticale sectormodellen weer voorzieningen kunnen onttrekken. De koppelvlakken maken vervolgens weer gebruik van de verticale sectormodellen en/of berichtencatalogi.

StUF 2.04 familie[bewerken]

De StUF 2.04 familie, die gebaseerd op de StUF 2.04 standaard, is aanzienlijk kleiner en kent alleen het horizontale sectormodel StUF-BG en het koppelvlak BAG-GBA.

Protocolbindingen[bewerken]

'StUF protocolbindingen' beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB).

Digikoppeling schrijft voor hoe overheidsorganisaties over een digitaal netwerk met elkaar communiceren. De Digikoppeling standaarden (Digikoppeling3.0 WUS en Digikoppeling 2.0 ebMS) beschrijven uitsluitend de communicatie op organisatieniveau. Binnen de organisatie kan de communicatie afkomstig zijn van of bestemd zijn voor allerlei verschillende systemen, maar over de routering binnen een organisatie zegt Digikoppeling niets.

Omdat het inrichten van een Digikoppeling adapter complex is, kiezen organisaties en ook gemeenten veelal voor één Digikoppeling adapter voor de hele organisatie. Bij de implementatie van Digikoppeling binnen gemeenten is gebleken dat het ontbreken van voorschriften voor de communicatie van systemen met een Digikoppeling adapter leidt tot allerlei ad hoc oplossingen die onderling niet op elkaar zijn afgestemd en ook tot het gebruiken van meerdere Digikoppeling adapters door een gemeente. Om die reden is het Koppelvlak Digikoppeling Adapter Intern ontwikkeld.

Documenten[bewerken]

StUF 3.01[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg 20211208 patch32 (ZIP-bestand, 6,87 MB) Metadata icon.jpg 32 Definitief Berichtenstandaarden 20211208
Pdf.jpg Protocolbindingen 03.01 voor StUF.pdf (PDF-bestand, 271 kB) Metadata icon.jpg 03.01 Definitief Berichtenstandaarden 20150225
Pdf.jpg Protocolbindingen 03.02 voor StUF.pdf (PDF-bestand, 272 kB) Metadata icon.jpg 03.02.04 Definitief Berichtenstandaarden 20170401
Pdf.jpg Stuf0301.pdf (PDF-bestand, 1,04 MB) Metadata icon.jpg 27 Definitief Berichtenstandaarden 20180401
Pdf.jpg TheorieHistorie5.pdf (PDF-bestand, 348 kB) Metadata icon.jpg 0.5 Berichtenstandaarden 20130701
Zip.jpg Volledige 20211208 patch32 (ZIP-bestand, 6,87 MB) Metadata icon.jpg 32 Definitief Berichtenstandaarden 20211208

StUF 3.xx Archief[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Stuf0301 (ZIP-bestand, 3,01 MB) Metadata icon.jpg 00 Berichtenstandaarden 20091201
Zip.jpg Stuf0301 20100303 patch03 (ZIP-bestand, 1,24 MB) Metadata icon.jpg 03 Berichtenstandaarden 20100303
Zip.jpg Stuf0301 20100602 patch04 (ZIP-bestand, 1,44 MB) Metadata icon.jpg 04 Berichtenstandaarden 20100602
Zip.jpg Stuf0301 20101001 patch05 (ZIP-bestand, 1,43 MB) Metadata icon.jpg 05 Berichtenstandaarden 20101001
Zip.jpg Stuf0301 20110101 patch06 (ZIP-bestand, 1,46 MB) Metadata icon.jpg 06 Berichtenstandaarden 20110101
Zip.jpg Stuf0301 20110401 patch07 (ZIP-bestand, 1,46 MB) Metadata icon.jpg 07 Berichtenstandaarden 20110401
Zip.jpg Stuf0301 20110701 patch08 (ZIP-bestand, 1,21 MB) Metadata icon.jpg 08 Berichtenstandaarden 20110701
Zip.jpg Stuf0301 20111001 patch09 (ZIP-bestand, 609 kB) Metadata icon.jpg 09 Berichtenstandaarden 20111001
Zip.jpg Stuf0301 20121001 patch13 (ZIP-bestand, 1,6 MB) Metadata icon.jpg 13 Berichtenstandaarden 20121001
Zip.jpg Stuf0301 20130401 patch15 (ZIP-bestand, 2,06 MB) Metadata icon.jpg 15 Berichtenstandaarden 20130401
Zip.jpg Stuf0301 20130701 patch16 (ZIP-bestand, 2,19 MB) Metadata icon.jpg 16 Berichtenstandaarden 20130701
Zip.jpg Stuf0301 20140328 patch19 (ZIP-bestand, 1,8 MB) Metadata icon.jpg 19 Berichtenstandaarden 20140328
Zip.jpg Stuf0301 20140702 patch20 (ZIP-bestand, 1,83 MB) Metadata icon.jpg 20 Onbekend Berichtenstandaarden 20140702
Zip.jpg Stuf0301 20150630 patch22 (ZIP-bestand, 1,82 MB) Metadata icon.jpg 22 Definitief Berichtenstandaarden 20150630
Zip.jpg Volledige 20170628 patch27 (ZIP-bestand, 6,57 MB) Metadata icon.jpg 27 Berichtenstandaarden 20170701
Zip.jpg Volledige 20180401 patch28 (ZIP-bestand, 5,95 MB) Metadata icon.jpg 28 Definitief Berichtenstandaarden 20180401
Zip.jpg Volledige 20210501 patch30 (ZIP-bestand, 7,08 MB) Metadata icon.jpg 30 Definitief Berichtenstandaarden 20210501
Zip.jpg Volledige 20210926 patch31 (ZIP-bestand, 7,08 MB) Metadata icon.jpg 31 Definitief Berichtenstandaarden 20211001

StUF 2.04[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Stuf0204 20120402 patch11 (ZIP-bestand, 972 kB) Metadata icon.jpg 11 Berichtenstandaarden 20120402

StUF 2.xx Archief[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Stuf0204 (ZIP-bestand, 644 kB) Metadata icon.jpg 00 Berichtenstandaarden 20090825
Zip.jpg Stuf0204 20100310 patch01 (ZIP-bestand, 1,16 MB) Metadata icon.jpg 01 Berichtenstandaarden 20100310

StUF Achtergrondinformatie[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Advies issue 120 Generiek domein datum-tijd v0 9 (PDF-bestand, 88 kB) Metadata icon.jpg 0.9 Berichtenstandaarden 20101202
Zip.jpg Bug XMLSpy 2009 (ZIP-bestand, 950 bytes) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20090216
Zip.jpg ComplexTypes en extraElementen v2 (ZIP-bestand, 24 kB) Metadata icon.jpg 2.1 Berichtenstandaarden 20121008
Pdf.jpg Crudv13 (PDF-bestand, 121 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20100219
Pdf.jpg Diverse content-modellen (PDF-bestand, 58 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20121108
Pdf.jpg Gecorrigeerde content-modellen (PDF-bestand, 60 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20121108
Zip.jpg Rapportage harmonisatie stuf en nen3610 (ZIP-bestand, 2,17 MB) Metadata icon.jpg 1.0 Berichtenstandaarden 20100215
Pdf.jpg StUF Artikel Vakblad Element 2009 (PDF-bestand, 690 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20091231
Pdf.jpg StUF Artikel Vakblad Element 2010 (PDF-bestand, 5,21 MB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20101231
Pdf.jpg StUF Artikel chen erd (PDF-bestand, 1,64 MB) Metadata icon.jpg Onbekend Berichtenstandaarden 19760331
Pdf.jpg StUF FAQ (PDF-bestand, 112 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20090513
Pdf.jpg StUF Familieplaat (PDF-bestand, 42 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20090514
Pdf.jpg StUF VNG Ledenbrief 200601161 (PDF-bestand, 54 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20060816
Pdf.jpg Stuf0301-concept (PDF-bestand, 2,51 MB) Metadata icon.jpg concept Berichtenstandaarden 20130101
Zip.jpg Stuf0302 (ZIP-bestand, 6 kB) Metadata icon.jpg 030200 Berichtenstandaarden 20121112
Pdf.jpg TheorieHistorie2-RM (PDF-bestand, 266 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20130114

StUF Externe input[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg StUF Externe input DAP (ZIP-bestand, 512 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20060223
Zip.jpg StUF Externe input GOUW (ZIP-bestand, 16 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20061231
Zip.jpg Voorstel dienstberichten in StUF 2 (ZIP-bestand, 46 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20060817

StUF Research and Development[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg D3.3 Instrumenten en technologie voor kanaalmanagement (PDF-bestand, 787 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Berichtenstandaarden 20080822
Zip.jpg Opmerkingen bij sectormodel StUF-BAG (ZIP-bestand, 13 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20060814
Pdf.jpg SOA voor gemeenten (gem. MO) TelematicaInst (PDF-bestand, 166 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden
Pdf.jpg StUF SOA v1.0 (PDF-bestand, 272 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Berichtenstandaarden 20071015

StUF Diversen[bewerken]

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Forum archief (ZIP-bestand, 74 kB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20061101
Pdf.jpg StUF expertadvies aangepast na consultatie (PDF-bestand, 244 kB) Metadata icon.jpg 2.0 Berichtenstandaarden 20080822
Pdf.jpg Stuf best practices (PDF-bestand, 431 kB) Metadata icon.jpg 1.01 Berichtenstandaarden 20121204
Pdf.jpg Stuf terminologie v05 (PDF-bestand, 373 kB) Metadata icon.jpg 0.5 Berichtenstandaarden 20110802


Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 jan 2024 om 03:03.