Verticale sectormodellen

Verticale sectormodellen bouwen voort op de horizontale sectormodellen StUF-BG en/of StUF-ZKN. Ze maken dus gebruik van de componenten die zijn gedefinieerd in die horizontale sectormodellen. Vericale sectormodellen voegen daar componenten aan toe die alleen binnen specifieke domeinen een toepassing vinden. Een goed voorbeeld zijn decomponenten die entiteiten in het WOZ domein vertegenwoordigen, bijv. de entiteit Taxatie, Biljet of Aanslagregel. Een verticaal sectormodel wordt, net als een horizontale sectormodel, dan ook altijd gebaseerd op een eigen informatiemodel.

Net als horizontale sectormodellen kennen verticale sectormodellen berichtencatalogi. Zo zal de berichtencatalogus 'entiteiten' aanwezig zijn en kunnen de berichtencatalogi 'mutatie' en 'vraagAntwoord' aanwezig zijn. Ook hier geldt dat specifieke berichtencatalogi opgenomen mogen worden.

Verticale maar soms ook horizontale sectormodellen vinden hun toepassing veelal binnen specifieke koppelvlakken. Zo is het koppelvlak Betalen- en Invorderenservices gebaseerd op het verticale sectormodel 'StUF-FIN'. In de lijst met verticale sectormodellen hieronder worden niet de sectormodellen genoemd die alleen worden gebruikt binnen specifieke koppelvlakken. Daarvoor verwijzen wij u naar de betreffende koppelvlakken.

Op dit moment bestaan er overigens nog geen verticale sectormodellen die voortbouwen op StUF-ZTC maar ook dat is in principe mogelijk.

Waar de StUF onderlaag en de horizontale sectormodellen altijd in beheer zijn bij VNG Realisatie, is dat voor verticale sectormodellen niet altijd het geval zoals je hieronder kunt zien hebben organisaties zoals de kamers van Koophandel, de Waarderingskamer, Geonovum en de ICTU hun eigen verticale sectormodellen ontwikkeld.

In beheer bij VNG Realisatie

Elders in beheer