Sectormodel Basisgegevens: StUF-BG

Actuele versie: 3.10
StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB 2.0) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen.

Discussieplatform

Hier kunt u terecht voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF-BG 3.10 en voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF-BG 2.04.

StUF-BG 3.10

StUF-BG 3.10 is afgeleid van de gegevensstandaard RSGB. Leveranciers baseren hun software op zowel de gegevens- als de berichtenstandaard. Daarmee wordt bereikt dat basis- en kerngegevens beheerd en gebruik kunnen worden conform de standaarden en wordt uitwisselbaarheid van basis- en kerngegevens mogelijk.

Naast de generieke berichten bevat StUF-BG 3.10 onder meer de BAG-berichtencatalogus en de PRS-berichtencatalogus. De BAG-berichtencatalogus bevat specifieke berichten voor het uitwisselen van adressen en gebouwen op basis van het ‘Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen’ van de BAG welke o.a. worden gebruikt in het Koppelvlak BAG. Ook de PRS-berichtencatalogus bevat specifieke berichten, deze berichten hebben echter als doel het voor-invullen van deze gegevens in e-Formulieren te faciliteren en worden gebruikt door het Prefill eFormulierenservices koppelvlak. De volgende standaarden zijn gerelateerd met StUF-BG 3.10:

StUF-BG 2.04

StUF-BG 2.04 is afgeleid van de gegevensstandaard GFO-Basisgegevens. De voorgaande versie van het BAG-GBA koppelvlak is op deze versie van StUF-BG gebaseerd.

Documenten

StUF-BG 3.10

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0310 20190226 patch29 (ZIP-bestand, 7,14 MB) Metadata icon.jpg 29 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 29 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20190226
Zip.jpg Extra-elementen voor bg0310 (ZIP-bestand, 34 kB) Metadata icon.jpg 20190226
Pdf.jpg KeuzenVerStUFfing RSGB (PDF-bestand, 274 kB) Metadata icon.jpg 1.12 20190226

StUF-BG 3.xx Archief

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0310 20091006 patch01 (ZIP-bestand, 2,3 MB) Metadata icon.jpg 01 20091006
Zip.jpg Bg0310 20091201 patch02 (ZIP-bestand, 1,86 MB) Metadata icon.jpg 02 20091201
Zip.jpg Bg0310 20100303 patch03 (ZIP-bestand, 1,82 MB) Metadata icon.jpg 03 20100303
Zip.jpg Bg0310 20100602 patch04 (ZIP-bestand, 2,02 MB) Metadata icon.jpg 04 20100602
Zip.jpg Bg0310 20101001 patch05 (ZIP-bestand, 2,04 MB) Metadata icon.jpg 05 20101001
Zip.jpg Bg0310 20110101 patch06 (ZIP-bestand, 2,05 MB) Metadata icon.jpg 06 20110101
Zip.jpg Bg0310 20110401 patch07 (ZIP-bestand, 2,05 MB) Metadata icon.jpg 07 20110401
Zip.jpg Bg0310 20110701 patch08 (ZIP-bestand, 949 kB) Metadata icon.jpg 08 20110701
Zip.jpg Bg0310 20111001 patch09 (ZIP-bestand, 1,89 MB) Metadata icon.jpg 09 20111001
Zip.jpg Bg0310 20120101 patch10 (ZIP-bestand, 2,12 MB) Metadata icon.jpg 10 20120101
Zip.jpg Bg0310 20120402 patch11 (ZIP-bestand, 2,62 MB) Metadata icon.jpg 11 20120402
Zip.jpg Bg0310 20120701 patch12 (ZIP-bestand, 2,71 MB) Metadata icon.jpg 12 20120701
Zip.jpg Bg0310 20121001 patch13 (ZIP-bestand, 2,34 MB) Metadata icon.jpg 13 20121001
Zip.jpg Bg0310 20130201 patch14 (ZIP-bestand, 2,36 MB) Metadata icon.jpg 14 20130201
Zip.jpg Bg0310 20130401 patch15 (ZIP-bestand, 2,81 MB) Metadata icon.jpg 15 20130401
Zip.jpg Bg0310 20130701 patch16 (ZIP-bestand, 2,94 MB) Metadata icon.jpg 16 20130701
Zip.jpg Bg0310 20130920 patch17 (ZIP-bestand, 2,98 MB) Metadata icon.jpg 17 20130920
Zip.jpg Bg0310 20140107 patch18 (ZIP-bestand, 3,02 MB) Metadata icon.jpg 18 20140107
Zip.jpg Bg0310 20140328 patch19 (ZIP-bestand, 2,59 MB) Metadata icon.jpg 19 20140328
Zip.jpg Bg0310 20140702 patch20 (ZIP-bestand, 2,66 MB) Metadata icon.jpg 20 20140702
Zip.jpg Bg0310 20150326 patch21 (ZIP-bestand, 2,62 MB) Metadata icon.jpg 21 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 21 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20150326
Zip.jpg Bg0310 20150630 patch22 (ZIP-bestand, 2,58 MB) Metadata icon.jpg 22 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 22 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20150630
Zip.jpg Bg0310 20151126 patch23 (ZIP-bestand, 2,58 MB) Metadata icon.jpg 23 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 23 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20151126
Zip.jpg Bg0310 20160401 patch24 (ZIP-bestand, 4,91 MB) Metadata icon.jpg 24 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 24 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20160401
Zip.jpg Bg0310 20160701 patch25 (ZIP-bestand, 4,61 MB) Metadata icon.jpg 25 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 25 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20160701
Zip.jpg Bg0310 20170401 patch26 (ZIP-bestand, 4,92 MB) Metadata icon.jpg 26 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 26 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20170401
Zip.jpg Bg0310 20170701 patch27 (ZIP-bestand, 4,95 MB) Metadata icon.jpg 27 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 27 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20170701
Zip.jpg Bg0310 20180401 patch28 (ZIP-bestand, 5,11 MB) Metadata icon.jpg 28 Bevat alle documentatie, schema's en WSDL's behorende bij patch 28 van StUF-BG 3.10 inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag horende zaken. Tevens bevat de zip het overzicht van de er in verwerkte onderhoudsverzoeken en de lijst met de bij StUF-BG 3.10 horende extraElementen. 20180401
Zip.jpg MappingBg0204Bg0310v1.01 (ZIP-bestand, 27 kB) Metadata icon.jpg 1.01 20140610
Zip.jpg MappingBg0310bg0204v1.01 (ZIP-bestand, 29 kB) Metadata icon.jpg 1.01 20140527
Zip.jpg OpleveringBg0310 (ZIP-bestand, 1,88 MB) Metadata icon.jpg 00 20090521

StUF-BG 2.04

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0204 20120701 patch12 (ZIP-bestand, 1,27 MB) Metadata icon.jpg 12 20120701
Zip.jpg Extra-elementen voor bg0204 (ZIP-bestand, 34 kB) Metadata icon.jpg 20190226
Pdf.jpg GFO Basisgegevens (PDF-bestand, 908 kB) Metadata icon.jpg

StUF-BG 2.xx Archief

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Bg0204 (ZIP-bestand, 722 kB) Metadata icon.jpg 00 20070808
Zip.jpg Bg0204 20100110 patch04 (ZIP-bestand, 1,52 MB) Metadata icon.jpg 04 20100110
Zip.jpg Bg0204 20100310 patch02 (ZIP-bestand, 1,52 MB) Metadata icon.jpg 02 10100310
Zip.jpg Bg0204 20100602 patch03 (ZIP-bestand, 1,52 MB) Metadata icon.jpg 03 20100602
Zip.jpg Bg0204 20110401 patch07 (ZIP-bestand, 480 kB) Metadata icon.jpg 07 20110401
Zip.jpg Bg0204 20111001 patch09 (ZIP-bestand, 3,39 MB) Metadata icon.jpg 09 20111001
Zip.jpg Patch-bg0204-2009-04-22 (ZIP-bestand, 628 kB) Metadata icon.jpg 20090422