Horizontale sectormodellen

Horizontale sectormodellen zijn gebaseerd op een StUF onderlaag en op een informatiemodel waarin de voor de gemeenten meest belangrijke entiteiten worden gemodelleerd. Dat zijn de informatiemodellen GFO, RSGB, RGBZ en ZTC op basis waarvan StUF-BG 2.04, StUF-BG 3.10 resp. StUF-ZKN 3.10, StUF-ZTC 3.10 zijn vervaardigd. In deze horizontale sectormodellen zijn de betreffende entiteiten omgezet naar generieke componenten. Denk daarbij bijv. aan componenten voor persoonsgegevens, gegevens over adressen en gebouwen, zaken en documenten maar ook zaaktypen en rollen.

Horizontale sectormodellen bestaan uit een aantal XML-Schema bestanden aangevuld met WSDL bestanden welke zijn ondergebracht in folders, deze folders noemen we ook wel berichtencatalogi. De berichtencatalogi dienen daarbij om de verschillende XML-Schema's te organiseren op basis van hun functiegebieden. Zo heeft elk horizontaal sectormodel een aantal standaard berichtencatalogi.

  • 'entiteiten': een berichtencatalogus voor het onderbrengen van default componenten;
  • 'mutatie': een berichtencatalogus waarin componenten staan welke gebruikt worden voor het verzenden van mutatieberichten;
  • 'vraagAntwoord': een berichtencatalogus waarin componenten staan welke gebruikt worden voor het ophalen van gegevens.

Ook in verticale sectormodellen kunnen deze berichtencatalogi gebruikt worden.

Naast deze berichtencatalogi mogen er nog andere berichtencatalogi in horizontale sectormodellen worden gebruikt. Die berichtencatalogi worden dan vaak gebruikt door specifieke koppelvlakken. Zo heeft het horizontale sectormodel StUF-BG 3.10 de berichtencatalogus 'BAG' welke wordt gebruikt in het koppelvlak BAG en het sectormodel StUF-ZKN 3.10 kent de berichtencatalogus 'ZS-DMS' welke wordt gebruikt in het koppelvlak Zaak- en Documentservices'.

We kennen op de volgende horizontale sectormodellen:

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 01:51.