Digikoppeling Adapter Intern

Meer over dit koppelvlak =>
Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter
Beheerder
Afkorting
VersieStatusToelichting
Geen toelichting


Inleiding[bewerken]

De standaard ‘Digikoppeling Adapter Intern’ handhaaft het uitgangspunt dat de Digikoppeling adapter geen boodschap heeft aan de boodschap en dus het te versturen bericht niet inhoudelijk hoeft te lezen. Dit wordt gerealiseerd door het door Digikoppeling voorgeschreven gebruik van WS:Addressing headers ook voor te schrijven voor de binnengemeentelijke communicatie met de Digikoppeling adapter en niet alleen tussen Digikoppeling adapters.

De standaard definieert een eenduidig webservice interface voor het overdragen van berichten tussen een Digikoppeling adapter en een koppelend systeem. Dit maakt het mogelijk om zonder aanpassingen in de software de overdracht van nieuwe berichten te ondersteunen. De ondersteuning van nieuwe berichten wordt geconfigureerd in de Digikoppeling adapter en het koppelend systeem. Ook kan zonder aanpassingen in de koppelende systemen een Digikoppeling adapter worden vervangen.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken[bewerken]

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Digikoppeling adapter intern. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. KING zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Digikoppeling adapter Intern. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 okt 2023 om 01:58.