Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

ICT aanbod Digikoppeling Adapter Intern

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 14:04:29
Meer over dit koppelvlak =>

De GEMMA softwarecatalogus als bron voor het actuele leveranciersaanbod De standaard ‘Digikoppeling Adapter Intern’ is van belang voor de Digikoppeling adapter van de gemeente en de Gemeentelijke Servicebus. Indien een Domeinapplicatie rechtstreeks aansluit op de Digikoppeling adapter dient ook gebruik te worden gemaakt van de standaard ‘Digikoppeling Adapter Intern’.

Hoe weet u welke leveranciers de standaard ‘Digikoppeling Adapter Intern’ beschikbaar hebben?

De GEMMA Softwarecatalogus biedt u in twee simpele stappen een overzicht van softwareapplicaties die de standaard Digikoppeling adapter intern ondersteunen:

  • Stap 1: Ga naar de GEMMA Softwarecatalogus, selecteer: ‘alle pakketten’.
  • Stap 2: Kies in de linkerkolom onder de kop “standaarden” Digikoppeling adapter intern. Het overzicht wordt gegenereerd met alle softwareproducten van de verschillende leveranciers waarbij wordt aangegeven of de standaard in gebruik of in ontwikkeling is.

Staat uw huidige softwareproduct niet in het overzicht? Neem in dit geval contact op met de Softwareleverancier, of de Gebruikersvereniging om de GEMMA Softwarecatalogus te laten actualiseren of de standaard te laten inbouwen. De leverancier is er zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de GEMMA Softwarecatalogus.

Hoe borg ik dat het koppelvlak ook daadwerkelijk wordt geleverd?

KING heeft de Handreiking leverings- en acceptatievoorwaarden ICT opgesteld. Dit document biedt u een set van artikelen die u geheel of gedeeltelijk kunt inweven in eigen inkoop- en acceptatievoorwaarden ICT. Hiermee borgt u dat in de uitvraag expliciet wordt gevraagd om het leveren van de standaard en het voldoen aan de compliancy.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Digikoppeling adapter intern. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. KING zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Digikoppeling adapter Intern. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Status van het standaardisatietraject

Keten-analyse Inrichten project-groep Opstellen standaard Vaststellen standaard Compliancy inrichten
Gereed Gereed Gereed Gereed November 2015