Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB)

De gemeentelijke gegevenshuishouding omvat een diversiteit aan objecten, gegevens daarvan en relaties daartussen. In de praktijk mondt dit uit in een groot aantal eilanden met eigen specificaties die uitwisseling, koppeling, meervoudig en ‘gemeentebreed’ gebruik van gegevens belemmeren. Eenduidigheid is daarom dringend gewenst. De kern hiervan wordt gevormd door de landelijke basisgegevens en de gemeentelijke kerngegevens. Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) specificeert het informatie- of gegevensmodel van deze basis- en kerngegevens. Het RSGB wil eraan bijdragen dat gemeenten en daarmee samenwerkende organisaties de kern van hun gegevenshuishouding, de basis- en kerngegevens, eenmalig onderhouden en meervoudig gebruiken.

Het referentiemodel is een vertaling en een uitbreiding van het landelijk stelsel van basisregistraties met het oog op de gemeentelijke informatiebehoefte. Daarin is nadrukkelijk behoefte aan samenhang tussen de objecten en gegevens uit die basisregistraties èn behoefte aan specifieke gemeentelijke kerngegevens. Het RSGB is dan ook meer dan de optelsom van de landelijke basisregistraties. Op onderdelen verschilt het dan ook van het landelijk stelsel. Wel zijn de landelijke basisregistraties bijna volledig opgenomen in het referentiemodel.

De actuele versie van het RSGB is versie 2.1 ('in gebruik'). Het RSGB is één van de Informatiemodellen van de Gegevens- en berichtenarchitectuur.

Beschrijving RSGB[bewerken]

Rsgb 2.1/doc/objecttype/overig gebouwd objectRsgb 2.1/doc/objecttype/verblijfsobjectRsgb 2.1/doc/objecttype/ligplaatsRsgb 2.1/doc/objecttype/standplaatsRsgb 2.1/doc/relatieklasse/functionarisRsgb 2.1/doc/relatieklasse/huwelijk/geregistreerd partnerschapRsgb 2.1/doc/relatieklasse/ouder-kind-relatieRsgb 2.1/doc/relatieklasse/huishoudenrelatieRsgb 2.1/doc/objecttype/nummeraanduidingRsgb 2.1/doc/objecttype/overige adresseerbaar object aanduidingRsgb 2.1/doc/objecttype/adresseerbaar object aanduidingRsgb 2.1/doc/objecttype/maatschappelijke activiteitRsgb 2.1/doc/objecttype/subjectRsgb 2.1/doc/objecttype/vestigingRsgb 2.1/doc/objecttype/rechtspersoonRsgb 2.1/doc/objecttype/ander niet-natuurlijk persoonRsgb 2.1/doc/objecttype/niet-natuurlijk persoonRsgb 2.1/doc/objecttype/ingeschreven niet-natuurlijk persoonRsgb 2.1/doc/objecttype/woonplaatsRsgb 2.1/doc/objecttype/gebouwd objectRsgb 2.1/doc/objecttype/benoemd terreinRsgb 2.1/doc/objecttype/benoemd objectRsgb 2.1/doc/objecttype/huishoudenRsgb 2.1/doc/objecttype/reisdocumentRsgb 2.1/doc/objecttype/natuurlijk persoonRsgb 2.1/doc/objecttype/ander natuurlijk persoonRsgb 2.1/doc/objecttype/ingeschreven persoonRsgb 2.1/doc/objecttype/niet-ingezeteneRsgb 2.1/doc/objecttype/ingezeteneEAID BE50EA2F 917E 434f 91ED 0EB06CCBEFB6.jpg
Over deze afbeelding

Deze figuur visualiseert het RSGB op hoofdlijnen. Een beschrijving in meer detail wordt binnenkort toegevoegd. Vooralsnog verwijzen wij u naar de documenten hieronder.

RSGB in detail[bewerken]

Het RSGB is gespecificeerd door middel van objecttypen, gegevens (attribuutsoorten) daarvan en relaties (relatiesoorten) daartussen. Binnenkort publiceren we die op deze pagina. Vooralsnog verwijzen we u naar de document hieronder waarin het informatiemodel beschreven wordt.

Totstandkoming RSGB[bewerken]

De invoering van een stelsel van basisregistraties bij de gehele overheid is zonder twijfel een van de meest ingrijpende ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben. Onder het motto ‘De overheid vraagt niet naar de bekende weg’, is wettelijk vastgelegd dat burgers en bedrijven basisgegevens nog maar éénmaal aan de overheid hoeven te verstrekken. Alle overheidsorganisaties zijn verplicht deze gegevens te gebruiken.

Voor gemeenten zijn de basisregistraties dáárom zo belangrijk, omdat zij niet alleen gebruiker ervan zijn, maar ook bronhouder van bijvoorbeeld de basisregistraties van Personen, Adressen en Gebouwen, WOZ-waarden Grootschalige topografie. De basisgegevens vormen nog maar het topje van de ijsberg van wat gemeenten aan gegevens nodig hebben om hun processen uit te voeren.

Om grip te krijgen op de meervoudig gebruikte gegevens, heeft een aantal Voorhoedegemeenten onder leiding van EGEM i-teams medio 2007 versie 1.0 uitgebracht van het RSGB. Dit model was de opvolger van het ‘oude’ GFO-Basisgegevens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voortschrijdend inzicht, de eerste ervaringen met het RSGB, ontwikkelingen in de (catalogi van de) landelijke basisregistraties en het ontwikkelen van de berichtenstandaard StUF-BG gaven aanleiding om in 2009 versie 2.0 van het RSGB uit te brengen.

Versie 2.0 van het RSGB is gebaseerd op de volgende, al dan niet definitieve, versies van de catalogi en vergelijkbare beschrijvingen van basisregistraties:

  • Catalogus BasisRegistratie Adressen (BRA versie 4.0; Vrom, 2-2006),
  • Catalogus Basis Gebouwen Registratie (BGR versie 4.0; Vrom, 2-2006),
  • Logisch Ontwerp GBA versie 3.6 (11-2007) en concept-versie 3.7 v.w.b. de relatie GBA – BAG,
  • Programma van eisen Handelsregister (HR; EZ, 6-2008 versie. 1.6) en de Gegevenscatalogus Nieuw HandelsRegister (concept; VVKvK, 7-2008),
  • Catalogus BasisRegistratie Kadaster (BRK; Kadaster, 3-2009 versie. 1.0.4),
  • Catalogus Basisregistratie WOZ (BRWOZ; Waarderingskamer, 4-2008, versie 1.3)

en in aanvulling hierop het

  • GFO Basisgegevens (VNG, 1998).

De basisregistratie Topografie is niet in het referentiemodel opgenomen. We zijn uitgegaan van grootschalige geo-objecten, met andere woorden de toekomstige Basisregistratie Grootschalige Topografie. Daarvoor gebruikten we het document:

  • Informatiemodel Geografie (concept IMGeo; Geonovum v/h Ravi, 3-2007 vs. 2.0).

Berichtenarchitectuur[bewerken]

Het RSGB beschrijft de structuur en semantiek van (uit te wisselen) basis- en kerngegevens. Om deze gegevens daadwerkelijk uit te kunnen wisselen, zijn berichten nodig. Hiertoe is het RSGB uitgewerkt in de berichtenstandaard Sectormodel Basisgegevens (StUF-BG). Basis- en kerngegegevens zijn tevens opgenomen in enkele, StUF-BG-gerelateerde, koppelvlakken.

Documenten[bewerken]

Versie 2.02 is de 'in-gebruik' versie van het RSGB. In de volgende documenten wordt het RSGB 2.02 beschreven.


Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg RSG Basisgegevens 202 deel 1 (PDF-bestand, 693 kB) Metadata icon.jpg 2.02 Definitief Gegevensstandaarden 20180410
Pdf.jpg RSG Basisgegevens 202 deel II (in gebruik).pdf (PDF-bestand, 3 MB) Metadata icon.jpg 2.02 Definitief Gegevensstandaarden 20180410
Pdf.jpg Wijzigingen RSGB 2.02 (PDF-bestand, 37 kB) Metadata icon.jpg 2.02 Definitief Gegevensstandaarden 20180410


Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 jan 2024 om 14:00.