Prefill eFormulierenservices

Let op: deze pagina is mogelijk verouderd

Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.


Meer over dit koppelvlak =>

Prefill eFormulierservices is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. In het addendum Prefill eFormulierenservices zijn afspraken gemaakt over implementatie van deze standaard in software. Vraag naar deze standaard bij uw leverancier.

RSGB bevragingen is een uitbreiding van de prefill eFormulierservices. Het is een berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. Het bevat de berichtspecificaties van de meest gebruikte bevragingen in het gemeentedomein.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Prefill eFormulierenservices en RSGB Bevragingen. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. KING zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Prefill eFormulierenservices en RSGB Bevragingen. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 jun 2021 om 14:14.