Formatteren en routeren van procesoutput

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Formatteren en routeren van procesoutput
Contextdiagram
Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren enrouteren vanprocesoutp- ut Applicatieservice voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationService) Opmaken van procesoutput Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar de berichtenbox (inwoners en ondernemers). (ApplicationService) Routeren van procesoutput naar berichtenbox (inwoners en ondernemers) Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar een printer tbv. verzending per post of [ (ApplicationService) Routeren van procesoutput naar printer Het formatteren van producten volgens geldende afspraken en/of standaarden; bij digitale dienstverlening zijn 'producten' meestal berichten en/of documenten. (BusinessFunction) Output-opmaak Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcompone- nt Het verzenden van output (BusinessFunction) Output- verzending Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar e-mailserver. (ApplicationService) Routeren van procesoutput naar e-mail AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-04-2023 06:51:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-04-2023 06:51:57 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 19:04.