Routeren van procesoutput naar e-mail

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Routeren van procesoutput naar e-mail
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Routeren van procesoutput naar e-mail
Definitie  : Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar e-mailserver.
Object ID  : 1dd30435-b725-4cb0-9e3b-86f52cada892
Object ID_nl  : 1dd30435-b725-4cb0-9e3b-86f52cada892
Original ID  : id-4b2aa66a80044d2faa0ce8e9d6bdbe78
Semanticsearch  : routeren van procesoutput naar e-mail
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: